Yazar
M. İrem YILDIZ
Uzm. Dr., Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları AD

Yazar
Eriş BİLALOĞLU
Dr., Toplum ve Hekim Dergisi Hakem Kurulu Üyesi

Özet

  • Türkiye çok uzun süredir şiddetin “kanıksandığı” ve insanların gündelik yaşamlarını korkuyla tanımlanabilecek bir iklimde sürdürmeye çalıştıkları bir ülke. Kuşkusuz bu kaçınılamaz ve değişmeyecek bir “kader” değil. Korkuyu psikolojik, toplumsal, kültürel boyutlarıyla anlamak/kavramak nasıl üstesinden gelebileceğimize dair en önemli adımı oluşturuyor. Yazıda dosyanın hazırlanış gerekçesi ile içerikte yer alan yazıların tanıtımı yapılıyor.

Summary

  • TFor too long, Turkey is a country where the people have been “inured to” violence and they try to maintain their daily life in a climate that could be defined as fear. Undoubtedly, this is not a “destiny” that cannot be avoided and changed. Understanding the fear in terms of its psychological, social and cultural aspects is the most important step to overcome it. In this article, the purpose of preparing this file was addressed and the articles included in the file were introduced.

Anahtar Sözcükler / Keywords

  • TR: korku, şiddet, Türkiye
    EN: fear, violence, Turkey