Yazar
M. İrem YILDIZ
Uzm. Dr., Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları AD.

Özet

 • Korku ve kaygı çoğu zaman birlikte anılan bazen de yanlışlıkla birbirinin yerine kullanılan, tehdit algısına ikincil ortaya çıkan nahoş duygulardır. Korku ve kaygı duyguları antik çağdan bu yana felsefe ve ruh sağlığı perspektifinden farklı şekillerde kavramsallaştırılarak bugünkü kullanım biçimlerine evrilmiştir. Korkunun psikolojik/felsefi bakımdan irdelenmesinde çoğunlukla korku nesnesi ve korkutucu olan üzerine odaklanılmaktadır. Ancak korkuyla ilgili düşüncelerin olumsuzluğu sadece korkunun nedeninden değil korkunun kendisinden de kaynaklanır. Yani gözden kaçırılmaması gereken bir başka olgu da korkunun kendisinden korkmaktır. Fenomenolojik olarak korku duymak varoluşa ilişkin yapısal bir özelliktir. Hem bireysel hem de toplumsal korkular için esas olan korkudan korkunun bertaraf edilmesidir. Otoritenin güç uygulamasından korkmak kişinin eylemlerinde özgür olmasının önünü tıkarken korkudan korku düşünce özgürlüğünün önünde engel oluşturur. O nedenle korkuların, korkudan korkma hâlinin ve korkuların bireysel kaynağı ile ilgili farkındalığın kazanılması korkudan özgür olmanın ilk aşamasıdır.
  Geliş Tarihi : 18.03.2017
  Kabul Tarihi : 21.05.2017

Summary

 • The fear and anxiety are unpleasant feelings, which occur secondary to perception of threat and that are usually associated with each other, sometimes mistakenly used in place of each other. Since antiquity, these feelings have been conceptualized in diff erent ways from the perspectives of philosophy and mental health and have evolved into their current forms of use. The discussions on the fear with regard to psychology/ philosophy mostly focus on the object of fear and on what is frightening. However, the negativity of fear-related thoughts arises not only from the cause of fear but also from fear itself. In other words, another phenomenon that should not be ignored is the fear of fear. Feeling fear, in terms of phenomenology, is a structural feature related to existence. The elimination of fear is essential regarding both individual and social fears. Fear of fear hinders freedom of thought as the fear from use of force by authorities creates barrier before the freedom of action. Therefore, gaining awareness about fears, the phenomenon of fear of fear and individual source of fear is the first stage of freedom from fear.
  Received : 18.03.2017
  Accepted : 21.05.2017

Anahtar Sözcükler / Keywords

 • TR: kaygı, korku, özgürlük, itaat
  EN: anxiety, fear, freedom, obedience

Geliş Tarihi / Received Date
 • 18.03.2017

Kabul Tarihi / Accepted Date
 • 21.05.2017