Yazar
İnan GÜNDOĞDU
Sinema yazarı, eleştirmeni

Özet

 • Bu makale, korku rejimleri olarak işleyen iktidarların karşısında ezilenlerin, aktif, pasif veya doğrudan eylemlerle korku duvarlarını nasıl aşındırdığını göstermeye çalışmaktadır. Dünyada süren özgürlük ve devrim mücadelelerinde biriken, deneyimlenen bireysel, sanatsal ve toplumsal direnişlerden örneklerle direnmenin her daim mümkün olduğunu iddia etmektedir.
  Geliş Tarihi : 15.03.2017
  Kabul Tarihi : 21.04.2017

Summary

 • This article intends to demonstrate how the people oppressed by the governments, which operate as the regimes of fear, corrode the walls of fear by means of active, passive and direct actions. It asserts through the examples from the individual, artistic and social resistances experienced during the ongoing struggles for freedom and revolution around the world that it is always possible to resist.
  Received : 15.03.2017
  Accepted : 21.04.2017

Anahtar Sözcükler / Keywords

 • TR: korku rejimleri, hegemonya, karşı-hegemonya, direniş
  EN: regimes of fear, hegemony, counter-hegemony, resistance

Geliş Tarihi / Received Date
 • 15.03.2017

Kabul Tarihi / Accepted Date
 • 21.04.2017