Yazar
Gaye YILMAZ
Boğaziçi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi / Part-time Öğretim Görevlisi

Yazar
Onur HAMZAOĞLU
Prof. Dr., Kocaeli Dayanışma Akademisi (KODA) Üyesi

Özet

  • Doğa mücadelelerini mercek altına yatırmayı amaçlayan dosyamız, bir yandan ülkesel ve bölgesel farkları gösterirken bir yandan da dağınık ve parçalı görüntünün arkasındaki nedenleri tartışmaya açıyor. Diğer yandan dünyada ve Türkiye’deki doğa mücadelelerinin -hangi başlık altında yürütüldüğüne bağlı olarak- hukuk ve praksis gibi iki ayrı koldan geliştiği dikkat çekiyor.

Summary

  • Our File which aims to put ecological sttruggles under the spotlight indicates national and regional diff erences on one hand and opens a new debate on the reasons behind split image of the sttruggles in general on the other. At the same time, it points out the fact that ecological sttruggles develop in two diff erent axes: legal and practice depending on the target of each section of sttruggles.

Anahtar Sözcükler / Keywords

  • TR: doğa mücadeleleri, benzerlikler, farklılıklar
    EN: struggles for nature, similarities, diversiti