Yazar
Yılmaz KİLİM
Mersin Nükleer Karşıtı Platform Yürütme Kurulu Üyesi

Özet

 • Nükleer karşıtı hareket esas olarak nükleer teknolojinin silah ve enerji kaynağı olarak kullanılmasına karşı ortaya çıkmıştır. Hareketin tarihine kimi zaman bilimsel çalışmalar ve raporların ya da toplumsal olayların yön verdiğini görmekteyiz. Bazen de enerji politikaları, siyasal ortam, çevre ve barış hareketinin etkili olduğu görülür. Nükleer silahların kullanılmasının, denemeler ya da nükleer santrallerde yaşanan kazalar ve yarattığı etkilerin de mücadelenin yükselmesinde etkisi olmuştur. Kimi zaman da sinema ve edebiyat eserlerinin nükleer karşıtı mücadeleyi yükselttiği söylenebilir. Bu çalışmada bunlardan sadece birkaçına yer verilebilmiştir.
  Geliş Tarihi : 01.05.2017
  Kabul Tarihi : 25.07.2017

Summary

 • The anti-nuclear movement emerged essentially as opposition to the use of nuclear technology as a weapon and source of energy. We observe that the history of this struggle was guided in its time dimension by scientific studies and reports or social protests. There are also cases, however, some other factors too were infl uential in adding momentum to this movement including energy policies, political environment, environmental and peace movements as well as accidents occurring in the use of nuclear weapons, experiments or nuclear power plants and their consequences. It can be further said that there are times when movies and pieces of literature have hard their specific infl uence. In this study could cover only few of these.
  Received : 01.05.2017
  Accepted : 25.07.2017

Anahtar Sözcükler / Keywords

 • TR: nükleer, nükleer silah, nükleer enerji, toplumsal mücadele
  EN: anti-nuclear, nuclear weapons, nuclear energy, anti-nuclear movements

Geliş Tarihi / Received Date
 • 01.05.2017

Kabul Tarihi / Accepted Date
 • 25.07.2017