Yazar
Sinan ERENSÜ
Northwestern Üniversitesi, Keyman Modern Türkiye Çalışmaları Programı, Doktora Sonrası Araştırmacı

Özet

 • Son on yılda hafriyatçı yatırımların artan bir biçimde ekonominin merkezine oturması ve dolayısıyla ekolojik yıkımın derinleşmesi ile birlikte çevre mücadeleleri de yaygınlaşmaya ve görünür olmaya başladı. Kabaran çevre ve ekoloji muhalefetinin en yaygın, en görünür, ve en ilham verici ayağını, hiç şüphesiz, hidro elektrik santral (HES) karşıtı hareket oluşturuyor. Ülkenin farklı kırsal bölgelerinde örneklerine rastladığımız sayısız dere, vadi, köy koruma platform ve dernekleri ile somutlaşan HES karşıtı hareket, yakın bir tarihe kadar dar bir alana sıkışmış olan çevreciliğin hem yaygınlaşması ve geniş kitlelerle buluşmasında, hem de yeni bir karakter ve söylem kazanmasında çok etkili oldu. HES karşıtı hareketin çevre mücadelesi içindeki bu merkezi konumuna rağmen dere savunusu yapan kırsal mücadelelerin tam olarak neye karşı çıktıkları hâlâ tartışılmaya muhtaç bir konu. Bu makale HES karşıtı harekeleri hidroelektrik yatırımlarının tetiklediği mülksüzleştirme süreçleri ve bu süreçlere maruz kalan nüfusun mekânsal ve sınıfsal farklılıklarına odaklanarak okumayı amaçlıyor. HES karşıtı hareketin imkânlarının aynı anda onun sınırlarına da işaret ettiğini iddia eden makale, HES meselesinin kırsal çözülmeden ve köy-kent dinamiğinden bağımsız okunamayacağını öne sürüyor.
  Geliş Tarihi : 26.04.2017
  Kabul Tarihi : 29.07.2017

Summary

 • Within the last decade environmentalist actions and protests have further spread and become more visible along with the rising economic importance of investments involving excavation and consequent deepening of ecologic crisis. The most common, visible and inspiring component of this rising environmentalist and ecologic opposition is no doubt the movement against hydroelectric power plants (HEPP). The anti-HEPP movement assuming a concrete character through countless platforms and associations in diff erent rural parts of the country established to protect streams, valleys and villages has been quite infl uential in further spread and popularization of environmental concerns which once remained marginal, and also in giving these concerns a new character and discourse. In spite of this central position of anti-HEPP movement in overall struggle for the environment, what exactly rural actions defending streams are opposed to still needs discussion and clarification. This article intends to approach anti-HEPP movements by focusing on processes of expropriation triggered by HEPP investments and spatial and class-based diff erences in population groups exposed to these processes. The article maintains that possibilities of anti-HEPP movement points out, at the same time, to its limitations, and that the issue of HEPP cannot be addressed independently of rural dissolution and rural-urban dynamics.
  Received : 26.04.2017
  Accepted : 29.07.2017

Anahtar Sözcükler / Keywords

 • TR: HES karşıtı mücadele, çevre ve ekoloji hareketi, mülksüzleşme, kırsal dönüşüm
  EN: Anti-HEPP struggle, environmental and ecological movement, expropriation, rural transformation

Geliş Tarihi / Received Date
 • 26.04.2017

Kabul Tarihi / Accepted Date
 • 29.07.2017