Yazar
Salih USTA
Orman Mühendisi, Kırsal Çevre ve Ormancılık Sorunları Araştırma Derneği

Özet

 • Bir ormanın yok edilmesi sadece ağaçların kesilmesi demek değildir; ağaçlarla birlikte milyonlarca canlının, bir sistemin yok edilmesidir. Bugün bildiğimiz anlamda “kendi için orman”, “gezegenimiz için orman”, “bütün insanlık için orman” mücadelesi ya da doğa korumacı yaklaşımların ağırlık kazanması insanlık tarihinde oldukça yenidir. Oysa ulaşım, madencilik, enerji, turizm, eğitim-öğretim, tarım ve çarpık kentleşme gibi, salt ekonomik kaygılarla yapılan plansız yatırımlar bütün doğal ekosistemleri -ve elbette orman ekosistemlerini de- tehdit ve tahrip ediyor etmektedir. Bilimsel dayanaktan, toplumsal duyarlılıktan yoksun tepkiler ise kapalı devre hareketlilikler yaratmakta, küçük patlamalarla sönümlenmektedir. Kuşkusuz bu tür patlamalar son derece önemlidir ancak yeterli görülemez.
  Geliş Tarihi : 20.04.2017
  Kabul Tarihi : 06.07.2017

Summary

 • Destruction of a forest is not merely cutting down of trees; it is the elimination of millions of living species and a system together with trees. The forms of struggle like “forest for oneself”, “forest for our planet”, and “forest for all humanity” as we know today or increasing weight of nature protection approaches are in fact rather new. Yet, unplanned investments driven solely by economic considerations in transportation, mining, energy, tourism, education, agriculture and urbanization threaten and destroy all natural ecosystems including forest ecosystems. Reactions devoid of scientific basis and social sensitivity, on the other hand, create only closed-circuit movements fading out after some small bursts. Such reactions are of course important, but not suff icient.
  Received : 20.04.2017
  Accepted : 06.07.2017

Anahtar Sözcükler / Keywords

 • TR: orman, mücadele, halk direnişleri, orman köylüsü
  EN: forest, struggle, popular resistance, forest villagers

Geliş Tarihi / Received Date
 • 20.04.2017

Kabul Tarihi / Accepted Date
 • 06.07.2017