Yazar
Abdullah AYSU
Çift ci Sen Kurucu Genel Başkanı

Özet

 • Tohum, bitkisel üretimin ve gıda zincirinin ilk halkasıdır. Bu nedenle üretici köylüler ve tüketiciler için tohum yaşamla eş öneme sahiptir. Diğer pek çok mücadele biçiminin yanı sıra bugün geçimlik tarımla uğraşan çiftçiler yerel tohumları takas ederek yaygınlaştırmakta, toprakta üretimi sürdürerek, tohumların değişen iklim koşullarına adaptasyonu için mücadele etmektedir. Böylelikle şirket tohumculuğuna karşı yerel tohum korunmakta, bu amaçla çeşitli kesimler birlikte tohum takas şenlikleri düzenlemektedir. Etkinliklerle sadece tohum üretimini yaşatmak değil, aynı zamanda bu tohumlardan elde edilen ürünlerden gıdaların türetilmesi, bu gıdaların tüketiciye aracısız ulaşması için çalışılmaktadır. Bu çabalarla gıda egemenliğinin tekrardan üretici ve tüketiciye geçmesi için ilham sağlanmakta, başka bir dünyanın mümkünlüğüne ışık tutmaktadırlar.
  Geliş Tarihi : 23.04.2017
  Kabul Tarihi : 21.07.2017

Summary

 • Seed is the first link in vegetative production and food chain. For this reason seed actually means life for farmers and consumers. Besides struggles waged in other walks of life, subsistence farmers spread local seeds by barter and try to ensure the adaptation of seeds to changing climatic conditions by keeping production. In this way local seed is protected against others marketed by big companies and people get together to organize seed exchange festivals for this purpose. These activities envisage not only the sustenance of seed production but also encouraging the consumption of food processed from their seeds and their reach to consumers without intermediaries. These eff orts inspire the idea of having producers and consumers gaining the first hand in food chain and suggest the possibility of another world diff erent from what we have today.
  Received : 23.04.2017
  Accepted : 21.07.2017

Anahtar Sözcükler / Keywords

 • TR: yerel tohum, GDO, mücadele
  EN: local seeds, GMOS, sttruggle

Geliş Tarihi / Received Date
 • 23.04.2017

Kabul Tarihi / Accepted Date
 • 21.07.2017