Yazar
Gaye YILMAZ
Boğaziçi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi / Part-time Öğretim Görevlisi

Özet

 • Tek başına ekoloji veya sınıf mücadelelerine odaklanan çok geniş bir literatür bulunmasına karşın bu iki mücadeleyi bir arada ele alan çalışma sayısı son derece sınırlıdır. Diğer yandan, mevcut çalışmalarda en temel şikayetin “sınıf örgütleri neden ekoloji hareketlerine yeterince destek vermiyor?” sorusuna dayandırıldığı dikkat çekmektedir. Buna karşın, emek süreçlerinin gerçekliği hatırlandığında temel sorunun işçi sınıfının desteğini almak olmadığı; asıl sorunun ekoloji mücadelelerinin sınıf mücadelelerine dönüştürülmesi olduğu kolayca görülmektedir. Gerçekten de ekolojik yıkım emek sömürüsünün amaçlanmayan bir çıktısıdır ve sermaye sınıfının birincil hedefi doğaya zarar vermek değil toplumsal artı değeri büyüterek sermaye birikimi sağlamaktır. Bu nedenle, bu çalışmanın temel tezi, doğaya dönük saldırıları durdurabilecek yegâne öznenin, doğa yıkımından etkilenen yereldeki topluluklardan ziyade emek sömürüsünü topyekun olarak ortadan kaldırmayı amaçlayan örgütlü işçi sınıfı olduğudur.
  Geliş Tarihi : 23.01.2017
  Kabul Tarihi : 10.03.2017

Summary

 • Although there is a vast literature focusing solely either on ecology or class struggles, there are quite limited scientific works handling these two together. The complaints, on the other hand, are basically based on the question “Why the class organizations do not provide environmental struggles with suff icient support?” However when the reality of labour process is taken into account, it can easily be understood that the main problem is not to receive support from working class, it is the task of transforming ecological struggles into class struggles. Indeed, the ecological devastation is only an unintended outcome of exploitation of labour and the primary target of capitalists is to accumulate capital via abstraction of social surplus value, but not to damage environment. Thus, this study argues that the only group that can stop the attacks on nature is the organized labour class aiming to stop exploitation of labour completely rather than the local communities aff ected by the destruction of the nature.
  Received : 23.01.2017
  Accepted : 10.03.2017

Anahtar Sözcükler / Keywords

 • TR: doğa, mücadele, işçi sınıfı, emek süreci
  EN: nature, struggle, working class, labour process

Geliş Tarihi / Received Date
 • 23.01.2017

Kabul Tarihi / Accepted Date
 • 10.03.2017