Yazar
Melike YAVUZ
Yrd. Doç. Dr. Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD

Özet

 • 1997’deki Asya durgunluğundan sonra bazı Güneydoğu Asya hastanelerinin hayatta kalma stratejisi olarak başlayan sağlık turizmi, bugün neredeyse tüm kıtaları kapsayan, bir milyar dolarlık küresel bir endüstri haline gelmiştir. Sağlık turizmi sağlık piyasasının kendine yeni pazarlar aradığı bir dönemde çevre kapitalist ülkelerin bir bölümü için bir ekonomik kalkınma stratejisi olarak, merkez kapitalist ülkeler içinse sağlık hizmetlerinin fahiş maliyetlerine ve artan bekleme listelerine geçici bir çözüm olarak piyasaya sunulmuştur. “Yeni bir eşitsizlik” biçimi olarak tanımlanan sağlık turizminin yükselişi, nitelikli sağlık çalışanlarının uygun kullanımı, mali kaynakların tahsisi ve sağlık hizmetlerinin dağılımı konusunda önemli sorunlar ortaya çıkarmaktadır. Sağlık hizmetlerine erişim, maliyet ve kalite bakımından sosyal, kültürel ve ekonomik eşitsizlikleri derinleştirmektedir.
  Geliş Tarihi : 26.07.2017
  Kabul Tarihi : 07.09.2017

Summary

 • Health tourism, which began as the survival strategy of some Southeast Asian hospitals after the Asian recession of 1997, has become a billion dollar global industry covering almost all the continents today. Health tourism has been presented as an economic development strategy for some of the peripheral capitalist countries and as a temporary solution to the excessive costs of health services and increasing waiting lists for central capitalist countries at a time when the health market is seeking new markets for itself. The rise of health tourism, defined as a “new inequality”, poses significant problems with the proper use of qualified health workers, the allocation of financial resources and the distribution of health services. It deepens the social, cultural and economic inequalities in terms of access to health care, cost and quality.
  Received : 26.07.2017
  Accepted : 07.09.2017

Anahtar Sözcükler / Keywords

 • TR: sağlık turizmi, kapitalizm, neoliberalizm
  EN: health tourism, capitalism, neoliberalism

Geliş Tarihi / Received Date
 • 26.07.2017

Kabul Tarihi / Accepted Date
 • 07.09.2017