Yazar
Onur HAMZAOĞLU
Prof. Dr., Kocaeli Dayanışma Akademisi (KODA) Üyesi

Özet

 • Bu çalışmanın birinci amacı, Sağlık Bakanlığı tarafından, 2009 yılından itibaren bebek ölüm hızı hesaplamalarına dâhil edilmeyen bebek ölümlerinin boyutunu belirlemektir. İkinci amacı ise bölgelerarası eşitsizliklerin yıllar içindeki varlığını, büyüklüğünü ve değişimin yönünü ortaya koymaktır. Çalışmada, Sağlık Bakanlığı tarafından 2009 yılından itibaren açıklanan bebek ölüm hızlarının gerçeği yansıtmadığı, her yıl açıklanan bebek ölüm sayılarının %36 ile %57’si kadarının gizlendiği ortaya konmuştur. Yanı sıra, bebek ölüm hızları üzerinden Türkiye’de bölgesel eşitsizliklerin yıllar içinde arttığı olduğu gösterilmiştir.
  Geliş Tarihi : 15.08.2017
  Kabul Tarihi : 15.10.2017

Summary

 • The primary purpose of this study is to determine the extent of infant mortality, which has not been included by the Ministry of Health in the calculation of infant mortality rate since 2009. The second objective is to explore the presence, extent and direction of change of the regional inequalities over the years. The study revealed that the infant mortality rates announced by the Ministry of Health since 2009 did not refl ect the reality, 36% to 57% of the infant deaths declared annually were hidden from public. Besides, it has been shown through infant mortality rates that the regional inequalities in Turkey have increased over the years.
  Received : 15.08.2017
  Accepted : 15.10.2017

Anahtar Sözcükler / Keywords

 • TR: bebek ölüm hızı, Sağlık Bakanlığı, Türkiye İstatistik Kurumu, sağlıkta eşitsizlik
  EN: infant mortality rate, Ministry of Health, Turkish Statistical Institute, inequality in health

Geliş Tarihi / Received Date
 • 15.08.2017

Kabul Tarihi / Accepted Date
 • 15.10.2017