Yazar
Celal EMİROĞLU
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Bilim Uzmanı

Özet

 • 2002 yılında tek başına hükümet olan AKP’nin izlediği politikalarla o günden bu güne “işçi sağlığı ve güvenliği” konusunda haklar giderek daha çok kısıtlandı. Bu konuda “değişen” yasal düzenlemelerin alandaki uygulamaları ve “dönüşen” çalışma ilişkileri sonucu işyeri sağlık hizmeti piyasa koşullarında alınır-satılır meta olarak tercih edilirken, koruyucu ve önleyici hizmetler tümden terk edildi. Giderek işçi sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin kapsamı daralıyor, daha da kötüleşen iş kazaları ve meslek hastalıkları göstergeleri toplumsal eşitsizliklerin yansıması olarak kayıtlara geçiyor.
  Geliş Tarihi : 24.11.2017
  Kabul Tarihi : 28.12.2017

Summary

 • Since the single party government of the AKP starting in 2012, policies pursued in the field of occupational safety and health further restricted related rights. As a result of modifications in relevant legislation and “transformed” industrial relations, workplace health services are regarded as commodity exchanged in markets while protective and preventive services have almost totally been abandoned. The scope of occupational safety and health services is gradually shrinking and worsening indicators of work accidents and occup0ational diseases refl ect existing social inequalities.
  Received : 24.11.2017
  Accepted : 28.12.2017

Anahtar Sözcükler / Keywords

 • TR: işçi sağlığı ve güvenliği, işyeri sağlık hizmeti, iş kazaları ve meslek hastalıkları
  EN: occupational safety and health, workplace health services, work accidents and occupational diseases.

Geliş Tarihi / Received Date
 • 24.11.2017

Kabul Tarihi / Accepted Date
 • 28.12.2017