Yazar
Onur HAMZAOĞLU
Prof. Dr., Kocaeli Dayanışma Akademisi (KODA)

Özet

 • Türkiye’de sağlık hizmetlerinin finansmanında AKP’den önce hâkim olan model genel bütçe ve kamu sigortası modeli iken, 2008 yılından itibaren, genel sağlık sigortası adı altında “neoliberal kamu sigortacılığı” modeline geçilmiştir. Seksenli yılların sonunda Dünya Bankası tarafından tüm ülkelerde var olduğu tanımlanan “sağlık krizi”nin çözümü için önerilen bu sağlık hizmetleri finansman modelinin, kendinden menkul bu sorunun çözümü için tek reçete olduğu ilân edilmişti. Nüfusun tümünü kapsama ve kamu sigorta kurumları arasında hizmet sunumundaki “eşitsizlikleri” ortadan kaldırma iddiası ile Haziran 2003 tarihinde AKP Hükümeti tarafından gündeme getirilen Sağlıkta Dönüşüm Programı’nın da temel bileşeni olan bu modelin uygulanması ile 15 yılın sonunda, devlet, sağlık hizmetleri alanındaki finansal sorumluluklarının büyük bölümünü halkın üzerine yüklemiştir. Sağlık hizmetlerinin finansmanında kişilerin payı yıllar içinde sürekli olarak artarken, devletin payı azalmıştır. Bununla birlikte, oluşturulan fon sağlık alanında özel hastaneleri, teşvik etmek için kayırıcı bir biçimde kullanılır hâle getirilmiştir.
  Geliş Tarihi : 14.11.2017
  Kabul Tarihi: 29.12.2017

Summary

 • Before the AKP (Party for Justice and Development) the dominant model in financing health services was based on general budget and public insurance. Starting from 2008, however, there was a transition to “neoliberal public insurance” model presented as national health insurance. Towards the end of the 80’ies the World Bank declared this model as the only recipe for solving the “health crisis” assumed to be in existence in all countries. The model was also one of the main components of the Transformation in Health Programme launched in June 2003 by the AKP Government alleging that it would cover the whole population and eliminate “inequalities” in service delivery. 15 years after the introduction of the model the State shifted a large part of its financial responsibilities in health to the shoulders of the people. While the share of individual citizens in financing health services continuously increased that of the State shrunk. Along with this, the fund that was created is increasingly used in biased ways to encourage private health facilities.
  Received : 14.11.2017
  Accepted : 29.12.2017

Anahtar Sözcükler / Keywords

 • TR: Türkiye, Adalet ve Kalkınma Partisi, sağlık harcamaları, sağlık hizmetlerinin finansmanı, genel sağlık sigortası
  EN: Turkey, Party for Justice and Development, health spending, financing of health services, national health insurance

Geliş Tarihi / Received Date
 • 14.11.2017

Kabul Tarihi / Accepted Date
 • 29.12.2017