Yazar
Feride AKSU TANIK
Prof. Dr., İzmir Dayanışma Akademisi (İDA)

Özet

 • Bulaşıcı hastalıklar, asırlar boyunca insanlığın gündeminde yer almış ve almaya devam etmektedir. Milyonlarca çocuğun yaşamını kurtaran aşılar, 1796’da Jenner tarafından Çiçek aşısının geliştirilmesinden bu güne; etkinlikleri, koruyuculuk düzeyleri, yan etkileri, maliyetleri, patent koruması nedeniyle, metaya dönüşmeleri vb. pek çok boyutuyla tartışılmıştır. Giderek artan ölçüde aşıların olası yan etkilerine ilişkin kaygıların, endişelerin, tereddütlerin ve yanlış inanışların yaygınlaştığı gözlemlenmektedir. Aşı reddi ya da aşı karşıtlığına çoğunlukla dini gerekçeler gösterilmekte ve ikna edici olmaktadır. Bu makalede aşı konusunda tereddüt, aşı reddi, aşı karşıtlığı kavramları açıklanacaktır. Aşı reddinin nasıl piyasada arz talep meselesi olarak algılandığı ve dinlerin aşıya nasıl yaklaştıkları aktarılacaktır. Bununla beraber, toplum bağışıklığının önemi vurgulanacaktır.
  Geliş Tarihi : 08.01.2018
  Kabul Tarihi : 20.02.2018

Summary

 • For centuries communicable diseases are on the agenda of humanity. Vaccines saved the lives of the millions of children. Since Smallpox Jenner invented Smallpox vaccine in 1796, their eff iciency, side eff ects, and costs and commodification of vaccines discussed. The worries, hesitancy, misbeliefs are increasing. Vaccine refusal or anti-vaccine movements become convincing through religious arguments. This article will explain vaccine hesitancy, refusal and anti-vaccine concepts and how vaccine refusal is approached as a supply demand issue? How the religions approach to vaccines? Community immunity also will be emphasized.
  Received : 08.01.2018
  Accepted : 20.02.2018

Anahtar Sözcükler / Keywords

 • TR: aşı konusunda tereddüt, aşı reddi, aşı karşıtı hareket, din
  EN: vaccine hesitancy, vaccine refusal, anti-vaccine movement, religion

Geliş Tarihi / Received Date
 • 08.01.2018

Kabul Tarihi / Accepted Date
 • 20.02.2018