Yazar
Toplum ve Hekim Yayın Kurulu


Metin / Text
  • • Geçtiğimiz ay içinde aylık gazetemiz olan «Hekim'in Sesi» tekrar düzenli bir şekilde yayın hayatına girmeye başlamıştır. Özellikle ekonomik ve kağıt yokluğu sorunlarından bir müddet yayın hayatına ara vermek zorunluluğunda kalan Hekim'in Sesi Gazetemizin son sayısında, Tam Süre Yasa Değişikliğine karşın görüşlerimiz, Baskı Yasa Tasarılarına Niçin Karşı Çıkıyoruz? Sağlık Personeline Uygulanan Siyasi Atamalar gibi konular yer alıyor. • Sosyal Sigortalar Kurumu Müdürler Kurulu Üyeliği seçimi çalışmaları hızlanmaktadır. Okuyucularımızı diğer demokratik kuruluşların da desteklediği, Türk Tabipleri Birliği'nin de bu desteğe katıldığı Sosyal Sigortalar Kurumu Müfettişieri Derneği Başkanı SADIK ULUŞAHİN'i desteklemeye çağırıyoruz. • TERCÜME BÜRO'muz çalışmalarına devam etmektedir. Özellikle üyelerimizin, tez'lerinin hazırlanmasında, literatür tercümeleri, tezlerinin basımı konularında yardımcı olmayı amaçlayan Büromuz'a başvurularınızı bekliyoruz. • Birliğimiz TRT'deki Sağlık Programlarına etkin bir şekilde katılıyor. Son yıllarda özellikle eğitim ve kültür programlarında sağlık sorunları üzerine kendisine başvuruları cevaplayan birliğimiz son olarak da TRT-2 de her pazartesi saat 10 da yayınlanacak olan Sağlık Programı'nda üyelerini görevlendirerek katkıda bulunmaya çalışmıştır. Okuyucularımıza 26 diziden oluşan bu programları dinlemeyi öneririz. • I. Ulusal Lepra Semineri, yabancı bilim adamlarının da katkısıyla 9 -11 Nisan 1980'de yapılacaktır. Katılmak isteyen ilgililer «Cüzzam Dispanseri-Unkapanı Filyokuşu - Fatih/İstanbul» adresine veya 21 17 29, 23 09 58 no.lu telefonlara başvurabilirler. Seminerlere katılmak ücretsizdir. Bu konuda Düzenleme Kurulu adına Prof. Dr. Türkan Saylan'dan aldığımız mektubu yayınlıyoruz. «Tanısı kolay ve tedavisi kesin olan Lepra hastalığı ülkemizde hala varlığını korumakta ve yeni hastalar çoğu kez ilerlemiş sakatlıklar oluştuktan sonra tanınmaktadır. Son 20 yıl içinde lepra hastalığı konusunda yapılan araştırmalar, sağlık alanında çalışanlara pekçok yenilikler getirmiştir. Bu ilerIemelerin uzman ve pratisyen hekimlerimize, sağlık memuru, hemşire ve ebelerimize uluslararası üne sahip uzmanlar tarafından duyurulması ve böylece uygulamaların çağdaş düzeyde ve canlı olarak sürdürülmesi amaçlanmaktadır. Bu amacın gerçekleştirilmesi için Cüzzamla Savaş Derneği Belçika'nın Lepra Kontrolu Gönüllü Kuruluşunun desteği ile 9-11 Nisan 1980 tarihlerinde İstanbul Diş Hekimliği Fakültesi salonlarında I. ULUSAL LEPRA SEMİNERİ'ni düzenlemiştir. Bu seminerin 1. ve 2. günün tümü ile 3. günün ilk yarısında davet edilmiş olan yabancı bilim adamları lepra hastalığının çeşitli yönlerine ait konferanslar vereceklerdir. Bu konferanslar anında Türkçeye çevrilecektir. Seminerin 3. gününün öğleden sonraki bölümü ise ülkemizde lepra konusunda yapılmakta olan bilimsel çalışmalara ait kısıtlı sayıda bildirilere ayrılmıştır. Bildirilerin yanısıra, seminer boyunca poster haline getirilmiş çalışmalar sergilenebilecektir. Ülkemizin önemli bir sağlık sorunu olan Lepra konusuna çağdaş görüşleri getirecek olan bu seminere katılmaya kararlı iseniz ilişikteki bildirgeyi doldurarak 30 Ocak 1980 tarihine kadar göndermenizi önemle rica ederiz.»