Yazar
Nursel ŞAHİN
Prof. Dr., Antalya Dayanışma Akademisi

Özet

 • Hekimler, sosyoekonomik koşullar, dini inançlar ve kültürel değerlerle giderek farklılaşan hasta topluluklarına nitelikli hizmet sunumunda çeşitli zorluklarla karşılaşabilir. İnanç ve din, her hasta için bir sorun olmamasına karşın, ameliyathanede dini inançlar hasta-hekim ilişkilerinde etik çatışmaya yol açabilir. Sağlık çalışanları olarak hastanın özerkliğine saygı duymalı ve hastalarımızın güvenliği ve bakımı için anlama yaklaşımı ve becerisine sahip olunmalıdır.
  Geliş Tarihi : 11.01.2018
  Kabul Tarihi : 24.02.2018

Summary

 • As physicians encounter an increasingly diverse patient population, socioeconomic circumstances, religious values and cultural practices may present barriers to the delivery of quality health care. While faith and religion will not be a problem for every patient, religious beliefs during an operating room visit may lead to ethical confl icts in patient-physician relationships. As healthcare workers, we must respect the autonomy of the patient and have the perspective and skill to recognize them for the safety and care of our patients.
  Received : 11.01.2018
  Accepted : 24.02.2018

Anahtar Sözcükler / Keywords

 • TR: ameliyathane, dini inanç, sağlık
  EN: operating room, religious belief, health

Geliş Tarihi / Received Date
 • 11.01.2018

Kabul Tarihi / Accepted Date
 • 24.02.2018