Yazar
A.R. İlker CEBECİ
Dr., Dt. Türk Diş Hekimleri Birliği 16. Dönem Merkez Yönetim Kurulu Başkanı

Yazar
Neslihan SEVİM
Dt., 16. Türk Diş Hekimleri Birliği Dönem Merkez Yönetim Kurulu Genel Sekreteri

Özet

 • Dinin siyasallaşması olgusu, toplum hayatına birçok yansıması ile genel bir muhafazakârlaşmayı getirirken, genelde sağlık, özelde ağızdiş sağlığı hizmetleri farklı düzeylerde ve biçimlerde fazlasıyla etkilenmiştir. Bu makalenin amacı; Türkiye’ de dinin siyasallaşmasının ve beraberinde muhafazakârlaşmanın, dişhekimleri ile ağız- diş sağlığı hizmeti alan hastalara yansımalarını sosyal medya ve basında yer alan örnekler üzerinden ortaya koymaktır. Bu örneklerden bazıları; dini inancı olan kişilerin/hastaların koruyucu ve tedavi amaçlı kullanılan maddelerin caiz ya da helal/haram, günah/sevap olup olmadığını sorması ya da ona göre kullanmaya karar vermesi, dindar hastaların dindar dişhekimlerini, yine dindar hastaların ve dişhekimlerin hemcinsinden olan hekimi/hastayı tercih etmesi, hastaların tıbbi uygulamalar yerine Kur’an ve hadislerde geçtiği için hacamat-sülük gibi uygulamalara başvurması, yine dindar dişhekimlerinin de bu yöntemlere ilgi duyması ile ilgilidir.
  Geliş Tarihi : 20.12.2017
  Kabul Tarihi : 21.02.2018

Summary

 • While the fact of politicization of the religion brings about a general conservatization with its multiple refl ection to the society, health care in general, oral and dental health care in private fields have been aff ected extremely in diff erent levels and forms. The aim of this article is to reveal the refl ection of politicization and accordingly conservatization of the religion in Turkey to the dentists and patients who get oral and dental health care through the examples in social media and press. For instance; people/patients who have religious belief ask whether preservative and treatment-purpose substances are appropriate to the religion or halal/forbidden by religion, sin/good and accordingly decide to use them; religious patients prefer religious dentists, religious patients and dentists prefer fellow patients/dentists; patients use such practices as cupping and hirudin therapy instead of medical applications and religious dentists are interested in these practices.
  Received : 20.12.2017
  Accepted : 21.02.2018

Anahtar Sözcükler / Keywords

 • TR: dinin siyasallaşması, muhafazakârlaşma, ağız ve diş sağlığı, dişhekimi
  EN: politicization of the religion, conservatization, oral and dental heath, dentist

Geliş Tarihi / Received Date
 • 20.12.2017

Kabul Tarihi / Accepted Date
 • 21.02.2018