Yazar
Şafak TANER
Prof. Dr., Ege Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı AD.

Özet

 • Son yıllarda artan aşı karşıtlığı, aşı kapsayıcılığının ve toplumsal bağışıklığın önünde engel oluşturarak bağışıklamayı tehdit etmektedir. Bilimsel kanıtlara dayanmayan bu yaklaşım, ne yazık ki haklı bir zemine oturmaktadır. Aşının piyasalaşarak, piyasa dinamiklerine bırakılması güvensizlik ve endişe ortamı yaratmıştır. Bu yazıda piyasalaşma üzerinden, zeminin nasıl oluştuğu ve çözüm önerileri tartışılacaktır.
  Geliş Tarihi : 19.02.2018
  Kabul Tarihi : 12.04.2018

Summary

 • Increased anti-vaccine movement in recent years, which poses obstacle in front of vaccine coverage rate and herd immunity, is threatening immunization. This approach, which is not based on scientific evidence, unfortunately rests on a justified basis. With marketization of vaccine and leaving the vaccine to market dynamics created an environment of insecurity and concept. It will be discussed how the basis is formed through marketization and the suggesting solutions in this paper.
  Received : 19.02.2018
  Accepted : 12.04.2018

Anahtar Sözcükler / Keywords

 • TR: aşı, bağışıklama, aşı karşıtlığı, aşı piyasası
  EN: vaccine, immunization, anti-vaccine movement, vaccine market

Geliş Tarihi / Received Date
 • 19.02.2018

Kabul Tarihi / Accepted Date
 • 12.04.2018