Yazar
Ahmet Alp AKER
Uzm. Dr., Halk Sağlığı Uzmanı, Tuzla İlçe Sağlık Müdürlüğü, İstanbul

Özet

 • Halk sağlığının en etkili silahlarından olan aşılar denenmiş, çok güvenilir ürünler olmakla birlikte toplumda bazı kesim ve kişilerce güvenliliği ve gerekliliği sorgulanır olmuştur. Günümüzde geçmişten farklı olarak aşı karşıtı fikirler hızlı bir şekilde medya ve özellikle internet yoluyla sosyal medya üzerinden yayılma imkânı bulmaktadır. Aşı karşıtlığının toplumda yaygınlaşması olasılığı aşıyla önlenebilir hastalıklardan korunmada aşılama programlarının başarısına karşı bir tehdit oluşturmaktadır. Mücadele, aşı karşıtlarının tutum ve davranış olarak bir blok oluşturmadığının bilinciyle, bilimsel temelde argümanların sunulması yanında farklı yaklaşımları içeren stratejilerle yürütülmelidir.
  Geliş Tarihi : 05.01.2018
  Kabul Tarihi : 19.03.2018

Summary

 • Although vaccines, which are among the most eff ective weapons of public health, have been proven and highly reliable products, their safety and indispensability have been questioned in the society by some groups and people. Today, contrary to the past, anti-vaccine ideas are rapidly spreading through the media and especially in the internet via social media. The possibility of anti-vaccine proliferation in the society poses a threat against the success of immunization programs in overcoming preventable diseases. The struggle should be carried out using diff erent strategies, besides presenting arguments on a scientific basis as always, with the knowledge that the anti-vaccine opponents do not constitute a single block in attitude and behavior.
  Received : 05.01.2018
  Accepted : 19.03.2018

Anahtar Sözcükler / Keywords

 • TR: aşı karşıtlığı, aşı kararsızlığı, aşıyla önlenebilir hastalıklar, aşı yan etkileri
  EN: vaccine refusal, vaccine hesitancy, vaccine preventable diseases, vaccine advers eff ects

Geliş Tarihi / Received Date
 • 05.01.2018

Kabul Tarihi / Accepted Date
 • 19.03.2018