Yazar
Melike YAVUZ
Uzm. Dr., Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD. Öğretim Üyesi

Özet

 • Aşı karşıtı hareketin tarihi aşının kendisi kadar eskidir. Maneviyat, bilimsel bilgiye güvenmeme, komplo teorileri gibi gerekçelerle aşıya karşı olan gruplar aşının varlığından bu yana hep varolmuştur. Ancak bu grupların etkisi daha zayıf olmuştur. 19. yy’da işçi sınıfının baskı ve zora karşı mücadelesinin bir parçası olarak yükselmiş olan aşı karşıtı hareket, aşının kendisinden çok bireysel özgürlükler çerçevesine odaklanmıştır. 20 ve 21. yy’larda aşı karşıtlığı, aşılamayla elde edilen başarılar sayesinde aşıyla korunabilen hastalıkların görülmediği veya nadir görüldüğü bir ortamda, aşının kendisinden kaynaklanan risklere odaklı bir çerçevede varolmuştur. Bu yazıda ele alınan tarihsel bağlamın bize öğrettiği en önemli ders aşılama ile ilgili endişelerin ciddiye alınması gerektiğidir. Aşı karşıtı tartışmalara ve hareketlere karşı nasıl tutum alınması gerektiği sorusu, ikna ve zor gücü arasındaki yaratıcı gerilimde yanıt aramaya devam etmektedir.
  Geliş Tarihi : 10.04.2018
  Kabul Tarihi : 12.05.2018

Summary

 • The history of the anti-vaccine movement is as old as the vaccine itself. Groups against vaccination due to reasons such as spirituality, scientific wisdom, conspiracy theories have always existed since the presence of vaccine. However, the infl uence of these groups became weaker. The anti-vaccine movement in the 19th century, which was raised as part of the struggle of working class against the pressure and the force, was more focused on the individual freedoms rather than the vaccine itself. In 20th and 21st centuries, where the vaccine-preventable diseases can not be observed or rarely seen thanks to successes achieved with vaccination, vaccine controversy existed in a context focused on the risks that arise from the vaccine itself. The most important lesson that the historical context taught us in this article is the concerns about vaccination must be taken seriously. The question of how to take action against anti-vaccine arguments and movements continues to seek answers in creative tension between persuasion and force.
  Received : 10.04.2018
  Accepted : 12.05.2018

Anahtar Sözcükler / Keywords

 • TR: aşı karşıtlığı, tarihçe, aşı karşıtı hareketler
  EN: vaccine controvery, history, anti-vaccine movements

Geliş Tarihi / Received Date
 • 10.04.2018

Kabul Tarihi / Accepted Date
 • 12.05.2018