Yazar
Işıl ARICAN
Dr., Stanford Üniversitesi Çocuk Hastanesi, Amerika Birleşik Devletleri

Özet

 • Halk sağlığı alanındaki en başarılı girişimlerden biri olarak kabul edilen ve son birkaç yüzyıldır hepimizin yaşam kalitesini yükseltmiş olan aşılara olan güven, son yıllarda medyadaki muhtemel sansasyonel söylemler, komplo teorilerine yönelik artan ilgi ve internet yoluyla yayılan asılsız söylentiler nedeniyle azalmaya başlamış durumdadır. Aşılarla ilgili bu bilgi kirliliği ebeveynleri korkutarak aşılanma oranlarının düşmesine ve tüm dünyada, hatta gelişmiş ülkelerde bile ortadan kalkmak üzere olan pek çok bulaşıcı hastalığın salgınlar hâlinde tekrar ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Bu makale, ülkemizde özellikle sosyal medyada sıklıkla rastlanılan aşı karşıtı iddiaları detaylı olarak irdelemek ve bu iddiaların aslını ortaya koymak amacıyla kaleme alınmış olup, özellikle “aşı karşıtı” aileleri ikna etmek isteyen hekimlere bir kaynak teşkil etme amacını gütmektedir.
  Geliş Tarihi : 17.01.2018
  Kabul Tarihi : 01.05.2018

Summary

 • Despite being one of the most successful public health intervention, vaccines are at the heart of a new fear-mongering controversy in many countries. The public trust to vaccines continuously being eroded by sensational journalism attempts, increased popularity of the conspiracy mindset and the spread of misinformation via internet. This misinformation epidemic is scaring parents, and as a result we are observing a surge in vaccine preventable disease epidemics, even in developed countries. This article provides an overview for the most common “anti-vaccine” claims spreading in social media and summarizes the evidence to counter many of these unsubstantiated claims. It also aims to serve as a resource for primary care providers who are trying to convince families confused by “anti-vaccine rhetoric”.
  Received : 17.01.2018
  Accepted : 01.05.2018

Anahtar Sözcükler / Keywords

 • TR: aşı karşıtlığı, aşı içeriği, yan etkiler, komplo teorileri
  EN: anti-vaccine, vaccine content, side eff ects, conspiracy theories

Geliş Tarihi / Received Date
 • 17.01.2018

Kabul Tarihi / Accepted Date
 • 01.05.2018