Yazar
Alpay AZAP
Prof. Dr., Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD.

Özet

 • Aşı karşıtlığı dünyada ve ülkemizde giderek yaygınlaşmakta, bilimsel düşüncenin geri planda kalmasıyla birlikte aşı karşıtı görüşlere inananların sayısı da giderek artmaktadır. Aşılar sadece uygulandıkları kişiyi korumakla kalmazlar aşı yapılmayan veya yapılamayan kişileri de korurlar. Toplumda belli bir hastalığa karşı bağışık olan kişilerin oranı arttıkça hastalığın salgın yapma şansı da azalır. Tıbbi literatürde “toplum bağışıklığı” olarak adlandırılan bu durum nedeniyle, aşı olma veya olmama kararı bireysel olduğu kadar toplumsal sonuçları olan, bir karardır. Aşı karşıtlığı nedeniyle aşılanma oranlarının azalmasının dramatik sonuçları 2000’li yıllarda İngiltere’deki kızamık salgınında gözlenmiştir. Aşı karşıtlığı sadece aşı yaptırmayanları değil tüm toplumun sağlığını tehdit eden bir harekettir. Bu yönüyle bir toplum sağlığı sorunu olarak ele alınmalıdır.
  Geliş Tarihi : 27.01.2018
  Kabul Tarihi : 12.03.2018

Summary

 • Anti-vaccine movement is growing up through out the World and the number of the people who rely on this movement is increasing while scientific thinking is showing a big regression. However the vaccines have the capability of saving lives of not only the people who get vaccinated but also the people who did not or could not get vaccinated. The risk of epidemic of a particular infectious disease decreases dramatically when the proportion of the people who are immune against the disease increases. This phenomenon, called as herd immunity, lies behind the fact that to be vaccinated or not is not an individual decision. It is a decision which has a big social impact. The terrifying consequences of anti-vaccine movement were seen during the measles epidemic occured in Great Britain in 2000’s. Anti-vaccine movement threatens the public health, thus should be considered as a public health problem.
  Received : 27.01.2018
  Accepted : 12.03.2018

Anahtar Sözcükler / Keywords

 • TR: aşı, toplum bağışıklığı, aşı karşıtlığı, kızamık
  EN: vaccine, herd immunity, anti-vaccine movement, measles

Geliş Tarihi / Received Date
 • 27.01.2018

Kabul Tarihi / Accepted Date
 • 12.03.2018