Yazar
Feride Aksu TANIK
Prof. Dr., İzmir Dayanışma Akademisi

Yazar
Aslı DAVAS
Doç. Dr., İzmir Dayanışma Akademisi

Özet

  • Sınırların biçimlendirdiği coğrafyalarda yaşıyoruz. Haklarımız vatandaşlıkla biçimleniyor. İnsanlar o sınırların ötesine geçtiklerinde, vatandaşı olmadıkları bir ülkede tüm haklarından yoksun kalıyorlar. Mümkünse canlılıklarını sürdürebilmek için mücadele ediyorlar. Öznesi oldukları bir hayatı yitirdiklerinde, ötekileştirmenin, ayrımcılığın, sömürünün nesnesi oluyorlar. Göç dosyası, göç etmek zorunda kalan insanların gerçekliğini gözler önüne seriyor.

Summary

  • We are living in geographical locations shaped by boundaries. Our rights are shaped by our status of citizenship. When people move beyond boundaries they are deprived of all their rights in another country they are not citizens of. They struggle to survive as far as possible. Having lost a life that they led as subjects they turn into objects of othering, discrimination and exploitation. The migration file reveals the reality of people who have had to migrate.

Anahtar Sözcükler / Keywords

  • TR: göç, göçmen, mülteci, haklar
    EN: migration, migrant, refugee, rights