Yazar
TTB Halk Sağlığı Kolu


Özet

  • Halk Sağlığı Araştırma Görevli’leri için düzenlenen Türk Tabipleri Birliği Halk Sağlığı Gezici Eğitim Semineri’nin 28.’si 26 Eylül‐02 Ekim 2016 tarihleri arasında ‘Marmara Bölgesi Çevre Sorunları ve Çevre Mücadelesi’ başlığında İstanbul, Tekirdağ, Edirne, Çanakkale, Bursa ve Balıkesir illerinde gerçekleştirilmiştir. Gezici Eğitim Semineri 26 Eylül 2016 tarihinde 09.30’da İstanbul Tabip Odası’nda başlamış ve 02 Ekim 2016 tarihinde 12.30’da Balıkesir’de tamamlanmıştır. Seminer boyunca İstanbul, Tekirdağ, Edirne, Çanakkale, Bursa ve Balıkesir Tabip Odaları, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı ziyaret edilmiştir. Ayrıca Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı öğretim üyeleri bölgeleri ile ilgili seminer çalışmalarına destek vermişlerdir. Seminer boyunca Tekirdağ İl Halk Sağlığı Müdürlüğü, Marmara Ereğlisi Belediyesi, UNİ-MAR Doğal Gaz Çevrim Santrali, Ergene Derin Deniz Deşarj Proje Şantiyesi, Uzunköprü Belediyesi, Çan Davutköy, Bandırma ve Balya ziyaret edilmiş ve incelemelerde bulunulmuştur. Bölgedeki çeşitli çevre platformunun temsilcileri ve konu ile ilgili hukukçular ile Tekirdağ, Edirne, Çanakkale, Bursa, Bandırma ve Balıkesir’de toplantılar yapılmış ve bölgedeki çevre sorunları ve yürütülen çevre mücadeleleri hakkında bilgi alınmıştır.

Summary

  • The 28th of the Turkish Medical Association Public Health Mobile Training Seminar organized for the Public Health Research Assistants was held in the title of “Marmara Region Environmental Problems and Environmental Struggle” in Istanbul, Tekirdag, Edirne, Canakkale, Balikesir and Manisa between 26 September and 2 October 2016. The Mobile Education Seminar started on September 26, 2016 at 09.30 in Istanbul Medical Chamber and was completed in Balıkesir on 12 October 2016 at 12.30. Istanbul, Tekirdag, Edirne, Çanakkale, Bursa and Balikesir Medical Chambers, and Public Health Department of the Medical Faculty of Trakya University were visited during the seminars. In addition, professors in Public Health Departments of the Medical Faculties of Namik Kemal University, Trakya University, Çanakkale Onsekiz Mart University, and Bursa Uludağ University supported the seminars related to their regions. During the seminar, Tekirdağ Provincial Public Health Directorate, Marmara Ereğlisi Municipality, UNİ-MAR Natural Gas Cycle Power Plant, Ergene Deep Sea Discharge Project Building Site, Uzunköprü Municipality, Çan Davutköy, Bandırma and Balya were visited for observations. In Tekirdağ, Edirne, Çanakkale, Bursa, Bandırma and Balikesir, meetings were held with the representatives of various environmental platforms in the region and the lawyers related to the subject to get information about the environmental problems in the region and the environmental challenges that have been carried out.

Anahtar Sözcükler / Keywords

  • TR: 28. Gezici Eğitim Semineri, çevre sağlığı, halk sağlığı
    EN: The 28th of the Turkish Medical Association Public Health Mobile Training Seminar, environmental health, public health