Yazar
Kenan KALYON
Yazar, Siyasi Analist

Yazar
Metin KAYAOĞLU
Teori ve Politika Dergisi Yayın Yönetmeni

Yazar
Ahmet Haşim KÖSE
AÜ. SBF İktisat Bölümü, İhraç

Yazar
Haluk YURTSEVER
Hukukçu, Yazar

Yazar
Yüksel AKKAYA
Toplum ve Hekim Dergisi Danışma Kurulu Üyeleri

Yazar
Metin ÇULHAOĞLU
Toplum ve Hekim Dergisi Danışma Kurulu Üyeleri

Yazar
Özgür MÜTFÜTOĞLU
Toplum ve Hekim Dergisi Danışma Kurulu Üyeleri

Yazar
Cem SOMEL
Toplum ve Hekim Dergisi Danışma Kurulu Üyeleri

Yazar
TTB -MK Üyeleri Toplum ve Hekim Hakem Kurulu Üyeleri


Özet

  • Bu yazıda “24 Haziran Sonrasında Türkiye: Ne Yapmalı(yız)? Nasıl Yapmalı(yız)?” başlığında gerçekleştirilen Yuvarlak Masa toplantısının metni yayımlanmaktadır. Toplantıda konu, Toplum ve Hekim Dergisi Danışma Kurulu üyeleri, davetli yazar ve akademisyenler tarafından tartışılmıştır. Toplantıya ayrıca, Toplum ve Hekim Dergisi Hakem Kurulu ile TTB Merkez Konseyi üyeleri de katılmıştır.

Summary

  • This is the text of the round table discussion “Turkey after June 24th: What and How Should (We) Do?” The topic was discussed by Advisory Board members of the journal Community and Physician, and invited writers and academics. The journal’s peer-reviewers and Central Council members of the TTB were also present in the round table discusison.

Anahtar Sözcükler / Keywords

  • TR: Türkiye, 24 Haziran, kamu yönetimi, rejim değişikliği.
    EN: Turkey, 24 June, public administration, change in regime