Yazar
M. Murat CİVANER
Prof. Dr., Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Etik AD, (ORCID No: 0000-0001-5376-3499)

Yazar
Feride Aksu TANIK
Prof. Dr., TİHV Akademi (ORCID No: 0000-0003-2617-879)

Özet

 • Bu yazıda Dünya Tabipler Birliğinin çeşitli tarihlerde mesleki bağımsızlığın çeşitli boyutlarına ilişkin oluşturduğu tutum belgeleri topluca değerlendirilmekte, önemli noktalar özetlenmektedir. Bu derlemede temel -diğer belgelere kaynaklık eden- belgeler esas alınmıştır.
  Geliş Tarihi : 13.02.2019
  Kabul Tarihi : 18.02.2019

Summary

 • This article reviews the World Medical Association’s policies on diff erent aspects of professional autonomy. This review covers only the fundamental declarations, which has been a source for many others.
  Received : 13.02.2019
  Accepted : 18.02.2019

Anahtar Sözcükler / Keywords

 • TR: Dünya Tabipler Birliği, hekim, mesleki bağımsızlık, meslek ahlâkı
  EN: World Medical Association, physician, professional autonomy, professional ethics

Geliş Tarihi / Received Date
 • 13.02.2019

Kabul Tarihi / Accepted Date
 • 18.02.2019