Yazar
Eriş BİLALOĞLU
Tıp Doktoru (ORCID No: 0000-0001-8783-5534)

Özet

 • Türk Tabipleri Birliği (TTB) 6023 sayılı Yasa’yla 1953’te kurulmuştur. 1980’le başlayıp bugüne ulaşan süreçte iktidar(lar)ın TTB’ye yönelik “girişimleri” ayrı bir değerlendirmeyi hak eder. Bu kapsamda Adalet ve Kalkınma Parti’li (AKP) altı milletvekilinin imzasıyla 30 Ekim 2018 tarihinde TBMM Başkanlığı’na sunulan Kanun Teklifi ile TTB Yasası’nın 5. Maddesi’nde yapılan değişiklik son örnek olmuştur ve bu müdahalelerin bütünlüklü amacının tartışılmasını yeniden gündeme taşımıştır. Bu yazı 1929’da kurulmuş olan Etıbba Odaları’na da değinip 1953’te Yasa’nın çıkış ortamını, değişikliğe uğradığı 1980 ve devamı dönemlerin özelliklerini aktararak TTB kurumsal iradesine rağmen/talebi olmaksızın yasasında yapılan değişikliklerinin muhtemel hedefini ya da deyim yerindeyse stratejisini gündemine alıyor. Böylece muktedirin TTB’yle ve TTB’de yapmaya çalıştığını bütünlüklü olarak anlamaya/anlamlandırmaya, hedefl eneni tanımlamaya çalışacağız.
  Geliş Tarihi : 01.02.2019
  Kabul Tarihi: 10.02.2019

Summary

 • The Turkish Medical Association (TMA) was founded in 1953 upon the Law No. 6023. The “initiatives” by government(s) targeting the TMA starting from 1980 and reaching our day deserve a separate assessment. The last example in this context was the amendment made in Article 5 of the TMA Law with the draft bill presented to the Turkish Grand National Assembly (TBMM) on 30 October 2018 as undersigned by six deputies from the Party for Justice and Development which made it necessary to discuss the ultimate aim of such initiatives and interventions. The present article addresses the possible aim or to put it diff erently the strategy behind legislative amendments given eff ect in spite of TMA’s institutional will/without its request by going back to medical chambers of 1929 first, the environment when the organic law was adopted in 1953 and major characteristics of the period following 1980. With this approach, the article seeks explore in its full dimensions what the political power is trying to do with and in the TMA.
  Received : 01.02.2019
  Accepted : 10.02.2019

Anahtar Sözcükler / Keywords

 • TR: Türk Tabipleri Birliği, 6023, TTB tarihi, iktidar
  EN: Turkish Medical Association, 6023, TMA history, political power

Geliş Tarihi / Received Date
 • 01.02.2019

Kabul Tarihi / Accepted Date
 • 10.02.2019