Yazar
Mustafa GÜLER
Avukat, Türk Tabipleri Birliği Hukuk Bürosu (ORCID No: 0000-0002-6589-7977)

Özet

 • Bir zamanlar önceliğini sağlık hizmetlerinin niteliğinin artırılması ve erişim sorunlarının çözümlenmesine odaklanmaya çalışan Devlet son zamanlarda bundan daha fazla, tekçi bir kadrolaşma çabası içine girmiştir. İktidardaki anlayışın dışında herhangi bir şekilde görüş açıklayan kişilerin, şimdilik kamu sağlık hizmet sunumundan ama esasen mesleklerinden uzaklaştırmayı kendine hak gören bir anlayışla karşı karşıyayız . Bu yazıda bu anlayışın yarattığı tek tip kadrolaşma ve nihayet 7151 sayılı torba Yasa’daki akıl almaz bir kuralla hiç bir suçlamayla karşılaşmamış hekimlerin dahi mesleki yetkilerinin kısıtlanması gayretinin ortaya konulması amaçlanmıştır.
  Geliş Tarihi : 04.01.2019
  Kabul Tarihi: 16.01.2019

Summary

 • Once focusing on and trying to improve quality in healthcare and solve problems of access, the state has recently shifted to pursuit of a monolithic re-structuring in health through a spoils system. At present we are confronted with an approach targeting to oust persons stating opinions that are diff erent than those of the ruling party from public health delivery for the time being, and eventually from the profession itself. The pursuit of monolithic re-structuring of health staff explicitely manifests itself in the Omnibus Law No. 7151 which preposterously intends to restrict the professional conduct of physicians including those who have never faced any legal charge.
  Received : 04.01.2019
  Accepted : 16.01.2019

Anahtar Sözcükler / Keywords

 • TR: hekimlikten yasaklama, kadrolaşma, güvenlik soruşturması
  EN: banning the practice of medicine for some, spoils system, security clearance

Geliş Tarihi / Received Date
 • 04.01.2019

Kabul Tarihi / Accepted Date
 • 16.01.2019