Yazar
Naki BULUT
Op. Dr., Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Bölümü (ORCID No: 0000-0002-8526-1183)

Özet

 • Bu yazıda kendisine muayene olmak üzere getirilen bir mahkum hastayı kolluk güçlerinin yanında muayene etmeyi reddeden bir hekimin, bu durumu sözde meşru kılan Üçlü Protokol’e ve kendisine yönelik baskılara karşı mücadelesi anlatılmaktadır.
  Geliş Tarihi :25.01.2019
  Kabul Tarihi :04.02.2019

Summary

 • For It is about a doctor who refuses to examine a convict patient in the presence of security guards and wages a struggle against the Tripartite Protocol that gives legitimacy to such medical examinations while resisting pressures over.
  Received :25.01.2019
  Accepted :04.02.2019

Anahtar Sözcükler / Keywords

 • TR: hasta mahremiyeti, üçlü protokol, mahkum hasta.
  EN: patient privacy, tripartite protocol, convict patient.

Geliş Tarihi / Received Date
 • 25.01.2019

Kabul Tarihi / Accepted Date
 • 04.02.2019