Yazar
Turgay FİŞEKÇİ
Yazar (ORCID No: 0000-0001-7653-5886 )

Özet

 • Bu yazıda kültür alanında yayımlanan Türkçe dergilerin önde gelenlerine değinilmiş ve yıllar içinde dergi yayımcılığındaki gelişim ve değişimler özetlenmiştir.
  Geliş Tarihi: 25.11.2018
  Kabul Tarihi: 23.03.2019

Summary

 • The article gives information about leading periodicals published in Turkish in the field of culture and summarizes developments and changes taking place in publication of periodicals over years.
  Received : 25.11.2018
  Accepted : 23.03.2019

Anahtar Sözcükler / Keywords

 • TR: dergi ,dergicilik, Servet-i Fünun, Diyojen, aydınlık, varlık, tercüme dergisi, yurt ve dünya, pazar postası, yeni dergi, ataç, papirüs, halkın dostları, militan, sanat emeği, Yazko Edebiyat, Adam Sanat, sözcükler.
  EN: periodicals, publishing of periodicals, Servet-i Fünun, Diyojen, aydınlık, varlık, tercüme dergisi, yurt ve dünya, pazar postası, yeni dergi, ataç, papirüs, halkın dostları, militan, sanat emeği, Yazko Edebiyat, Adam Sanat, sözcükler.

Geliş Tarihi / Received Date
 • 25.11.2018

Kabul Tarihi / Accepted Date
 • 23.03.2019