Yazar
Aylin ULUŞAHİN
Prof. Dr., Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı Emekli Öğretim Üyesi (ORCID No: 0000-0002-9315-7802)

Özet

 • Bilimsel yayıncılıkta güvenirlik ve kalite denetimi uzun yıllar boyunca danışman değerlendirmesine dayanmıştır. Ancak son yıllarda yayınlanan makale sayısı çok artmış, bilimsel süreli dergilerin büyük çoğunluğu az sayıdaki büyük yayıncılık şirketlerinin eline geçmiştir. Özellikle tıp alanında sağlığın ticarileşmesiyle ilaç endüstrisinin bilimsel yayıncılık üzerindeki etkisi artmıştır. Bütün bu nedenler bilim çevrelerinde bilimsel süreli yayıncılıkla ilgili hoşnutsuzluk doğurmuştur. Öte yandan internet çağında ortaya çıkan açık erişim yayıncılığı bazı sahtekâr girişimciler tarafından kolay para kazanmanın yolu olarak görülmüş ve “yağmacı yayıncılar” olarak adlandırılan bu girişimciler para karşılığında yeterli danışman değerlendirmesi yapılmayan kalitesiz hatta kimilerince sahte olarak nitelendirilen “bilimsel yayınların” artmasına yol açmıştır. Bu güvensizlik ortamında bilimsel dergilerde danışman değerlendirme sürecinin daha şeff af olmasına, bilimsel yayınlarda güvenilirlik ve kalitenin arttırılmasına yönelik yeni arayışlar hız kazanmıştır.
  Geliş Tarihi: 25.11.2018
  Kabul Tarihi: 27.02.2019

Summary

 • Reliability and quality control in academic publishing has been depended on peer reviewing process for decades. Recently number of published scientific articles has boosted and a limited number of mega academic publishers have owned majority of academic periodicals. In addition to this medicine has been commercialized and the infl uence of pharmaceutical industry on academic publication has increased. Scientific community was discontent with these developments. On the other hand another major problem became apparent in the open access publication era. Fraud entrepreneurs called predatory publishers saw this as an opportunity to make easy money. So called scientific articles published by predatory publishers without proper peer reviewing in exchange of money cause abundance of low quality or fake scientific work. Growing distrust of academic publishing has speeded up the search for transparency of peer reviewing process in academic journals and maintaining reliability and better quality in scientific publication.
  Received : 25.11.2018
  Accepted : 27.02.2019

Anahtar Sözcükler / Keywords

 • TR: bilimsel yayıncılık, danışman değerlendirmesi, güvenilirlik
  EN: academic publishing, peer review, reliability

Geliş Tarihi / Received Date
 • 25.11.2018

Kabul Tarihi / Accepted Date
 • 27.02.2019