Yazar
Emir Ali TÜRKMEN
Editör (ORCID No: 0000-0001-8282-0050)

Özet

 • Türkiye’nin modern tarihi boyunca siyasi düşüncelerin tarihsel serüvenini izlemek için başvurulacak kaynaklar arasında dergiler özel bir önem taşır. Söz konusu siyasi akımların tarih içindeki hareketleri yayımladıkları dergilerde çizgilenmiştir. Bu makalede Türkiye modernleşmesinin başlangıcından yakın zamanlara değin yayımlanmış siyasi fikir dergilerinin belli başlı örnekleri üzerine odaklanılacak, bu dergilerle merbut (ilişkin) siyasal akımların serencamı, çıkardıkları dergiler üzerinden irdelenecektir. Türkiye’nin siyasi tarihinin önemli uğraklarını belirleyen iklimlerin fikir dergileriyle olan etkileşimi yine bu yazının tartışma konuları arasındadır.
  Geliş Tarihi : 20.02.2019
  Kabul Tarihi : 27.03.2019

Summary

 • Periodicals have their special place in sources to be referred in tracing the historical course of political ideas throughout the modern history of Turkey. Political currents have their historical orientations finding refl ection in periodicals they published. The present article focuses on politicalintellectual periodicals published from early modernization up to more recent times and examines the course of political currents on the basis of their periodicals. The article also deals with interactions between political climate in significant moments of political history and intellectual periodicals.
  Received : 20.02.2019
  Accepted : 27.03.2019

Anahtar Sözcükler / Keywords

 • TR: dergicilik, yayımcılık, fikir dergiciliği, Türkiye sağı, Türkiye solu, Kürt solu, Feminizm
  EN: periodicals, publications, intellectual periodicals, Turkish right, Turkish left, Kurdish left, Feminism

Geliş Tarihi / Received Date
 • 20.02.2019

Kabul Tarihi / Accepted Date
 • 27.03.2019