Özet

  • Bu yazıda TTB Özel Hekimlik Kolu tarafından Mayıs 2018’de yayımlanan “Özel Sağlık Sektöründe Çalışma ve Ücretlendirme Biçimleri” başlıklı doküman yer almaktadır. Dokümanda hekimlerin özel sağlık sektöründe çalışma biçimleri, istihdam türleri, ücretlendirme biçimleri incelenmekte, yaşanan sorunlar ve değerlendirmeler paylaşılmaktadır.

Summary

  • This is the document titled “Forms of Employment and Remuneration in Private Health Sector” released in May 2018 by the Private Medicine Branch of TMA. The document covers various issues including forms of engagement, employment and remuneration in private health sector together with problems faced and related assessments.

Anahtar Sözcükler / Keywords

  • TR: hekim, çalışma biçimleri, özel sağlık sektörü, ücret
    EN: physician, form of employment, private health sector, remuneration