Yazar
Aslı DAVAS
Doç. Dr., Toplum ve Hekim Dergisi Hakem Kurulu Üyesi

Yazar
Hafize ÖZTÜRK TÜRKMEN
Yrd. Doç., Dr., Tıp Tarihi ve Etik

Özet

  • Bu sayıda ekonomik krizin kadınların sağlıklarına, çalışma ve gündelik yaşamlarına olabilecek etkileri geçmiş deneyimler üzerinden tartışılmıştır.

Summary

  • In this issue, the eff ects of economic crisis on women’s health, work and daily practises were discussed through past experiences.

Anahtar Sözcükler / Keywords

  • TR: ekonomik kriz, kadın emeği, sağlık
    EN: economical crisis, female labour, health