Yazar
Reyhan UÇKU
Prof. Dr., Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD. (ORCID No: 0000-0003-0254-571X)

Özet

 • Sağlık ve sosyal riskleri nedeniyle yaşlı kadınlar ekonomik durumdaki değişime daha duyarlıdır. Ekonomik kriz dönemlerinde bir taraftan gelir azalması ya da gelir kaybı, diğer taraftan tasarruf tedbirleri nedeniyle yaşlı kadınların sağlıkları da olumsuz etkilenmektedir. Olumsuz etkilerden birisi mortalite hızlarında artma ya da mortalite hızlarının azalma eğiliminde yavaşlamadır. Aynı zamanda, mental sağlık sorunları ve intihar riski artar. Sağlıklı yaşam biçimi davranışlarında değişim olabilir, kronik hastalıkların izlem ve bakım sorunları ortaya çıkar. Gereksinimler artmasına karşın sağlığa erişim engelleri nedeniyle eşitsizlikler derinleşir.
  Geliş Tarihi : 10.04.2019
  Kabul Tarihi : 24.05.2019

Summary

 • Older women are more vulnerable to the change in the economic situation because of their social and health risks. In times of economic crisis, the health of elderly women are aff ected negatively due to, on the one hand, reduction in income or loss of income and, on the other hand, austerity measures. One of the negative eff ects is the increase in mortality rates or the slowdown in the decreasing mortality trend. Mental health problems and suicide risk also increase. Furthermore, unhealthy lifestyle behaviors can be observed; problems of treatment, control and management of chronic diseases occur. The care of older women is also aff ected. Despite increasing health needs, inequalities become apparent because of barriers to access to health care.
  Received : 10.04.2019
  Accepted : 24.05.2019

Anahtar Sözcükler / Keywords

 • TR: ekonomik kriz, yaşlı kadınlar, kronik hastalıklar, yaşlı bakımı
  EN: economic crisis, older women, chronic diseases, care of the elderly

Geliş Tarihi / Received Date
 • 10.04.2019

Kabul Tarihi / Accepted Date
 • 24.05.2019