Yazar
Zeynep Sedef VAROL
Tıp doktoru, Doktora öğrencisi, Aristoteles Üniversitesi Tıp Fakültesi Sosyal Tıp ve Hijyen Temel Sağlık Hizmetleri Laboratuarı, Selanik. (ORCID No: 0000-0002-6724-1488)

Özet

 • Son 30 yıllık neoliberal küreselleşmenin sonucu olan, bölgesel ve küresel ölçekte belli periyotlarda farklı coğrafyaları etkileyen finansal ekonomik kriz dönemlerinin kadının cinsel ve üreme sağlığına etkileri uzun yıllardır tartışılmakta olan bir konudur. Bu makalede 1990’lardan bugüne dünyanın farklı bölgelerinde yaşanan ekonomik krizlerin cinsel sağlık ve üreme sağlığı üzerine etkileri temel üreme sağlığı parametreleri üzerinden değerlendirilmiştir.
  Geliş Tarihi : 11.04.2019
  Kabul Tarihi : 22.05.2019

Summary

 • The eff ects of financial crisis on women’s sexual and reproductive health, which are the result of the last 30 years of neoliberal globalization and which aff ect diff erent countries at diff erent periods on a regional and global scale, have been discussed for many years. In this article, the eff ects of the economic crises in the diff erent regions of the world since the 1990s, on sexual and reproductive health have been evaluated due to the basic reproductive health parameters.
  Received : 11.04.2019 /
  Accepted : 22.05.2019

Anahtar Sözcükler / Keywords

 • TR: ekonomik kriz, üreme sağlığı, cinsel sağlık
  EN: economical crisis, reproductive health, sexual health

Geliş Tarihi / Received Date
 • 11.04.2019

Kabul Tarihi / Accepted Date
 • 22.05.2019