Yazar
Tayfun ÖZKAYA
Prof. Dr., Emekli Öğretim Üyesi, Tarım Ekonomisi Derneği Başkanı (ORCID No: 0000-0001-5769-1920)

Özet

 • Küresel iklim değişikliği; hastalık ve zararlılara dayanıksız olan ve biyoçeşitliliği düşük düzeyde olan şirket tohumlarına ve tarım kimyasallarına dayanan endüstriyel tarım sistemini başarısızlığa itmektedir. Katılımcı ıslah yaklaşımı ile geliştirilen yerel tohumlar ve agroekolojik tarım gıda güvencesini desteklemektedir. Araştırmalar yerel tohumlardan üretilen ürünlerin daha besleyici olduğunu ortaya koymuştur. Diğer yandan yerel tohumlar ve agroekolojik tarım ile tarım kimyasalları kullanmaya gerek kalmamaktadır. Bu da sağlığa büyük bir olumlu katkı getirecektir. Tarım kimyasalları ve ağır makineler ile toprak makro ve mikro biyolojisi bozulmuştur. Agroekolojik tarım yapılan yerlerde toprakla temas hâlinde olan insanlarda immun sistemlerinin daha kuvvetli olduğu saptanmıştır. İnsan sağlığının gelişmesi için yerel tohum sistemleri ve agroekolojiyi destekleyecek önlemler alınmalıdır.
  Geliş Tarihi : 05.04.2019
  Kabul Tarihi : 15.05.2019

Summary

 • Climate change is raising the vulnerability of the industrial agriculture which depends on agricultural chemicals and on company seeds that have not resistant to pests and diseases. The local seeds developed by participatory breeding approach, and agroecological system are supporting food security. The researches have demonstrated that the crops produced by local seeds are more nutritious. On the other hand, there is no need to use agricultural chemicals in the agroecological systems using local seeds. This will also make a big contribution to human health. The agricultural chemicals and heavy machines destroyed the macro and micro biology of the soil. It is determined that the people which have contact with agroecological farms have a better immune system. The required measures have to be taken to support the agroecology and local seeds.
  Received : 05.04.2019
  Accepted : 15.05.2019

Anahtar Sözcükler / Keywords

 • TR: yerel tohum, sağlık, agroekoloji, tarım ilaçları, katılımcı ıslah, beslenme
  EN: local seed, health, agroecology, pesticide, participatory breeding, nutrition

Geliş Tarihi / Received Date
 • 05.04.2019

Kabul Tarihi / Accepted Date
 • 15.05.2019