Özet

  • Bu yazıda Türkiye’nin Çanakkale İli’nde yer alan Kaz Dağları’nda çevre tahribatına ve ekolojik yıkıma yol açan ve başta bölge halkı olmak üzere toplumun tüm duyarlı kesimlerinin tepkisini çeken altın madeni projesi ile ilgili olarak Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi tarafından Kanada Tabipler Birliği’ne gönderilen mektuba yer verilmektedir. Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Sinan Adıyaman imzası ile Kanada Tabipler Birliği Başkanı Dr. Gigi Osler’e 08 Ağustos 2019 tarihinde gönderilen mektupta, Kaz Dağları bölgesinde Kanada kökenli Alamos şirketinin 25 kilometrelik havzada üç ayrı proje ile altın madeni ruhsatı aldığı ve bu şirket tarafından işletme ruhsatı alınan altın madeni alanının çevre ve ekolojik tahribata yol açan bir duruma getirildiği belirtilmektedir. Mektupta Kanada Tabipler Birliği’ne, Alamos Gold’un Türkiye’deki faaliyetleri ve sonuçları hakkında Kanada yetkililerini ve Kanada kamuoyunu bilgilendirme çağrısında bulunulmaktadır. Belge Tarihi : 08.08.2019

Summary

  • This article is about the letter sent to Canadian Medical Association by Turkish Medical Association concerning the gold mining project on Kaz Mountains in Çanakkale Province of Turkey which will lead to environmental destruction and ecological disaster and which has already been reacted upon by all sensitive segments of population including local people. The letter addressed to Dr Gigi Osler, the President of Canadian Medical Association by Prof Sinan Adıyaman, the President of the Central Council of Turkish Medical Association on 8 August 2019 states that the Alamos Gold, a Canadian company, secured gold mining license with three diff erent projects extending over 25 kilometres and the area concerned has already suff ered environmental and ecological destruction as a result of the activities of the company. The letter urges Canadian Medical Association to inform Canadian authorities and the public about the activities of the Alamos Gold in Turkey and its consequences. Document Date: 08.08.2019

Anahtar Sözcükler / Keywords

  • TR: Türk Tabipleri Birliği, çevre, ekoloji, Kanada
    EN: Turkish Medical Association, environment, ecology, Canada