Yazar
Cavit Işık YAVUZ
Doç. Dr., Toplum ve Hekim Hakem Kurulu Üyesi, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD.(ORCID No: 0000-0001-9279-1740)

Özet

  • Gerek insan gerekse de canlı yaşamı için ciddi bir tehdit hâline gelen küresel iklim krizi günümüzün en önemli küresel sorunları arasında gelmektedir. Toplum ve Hekim Dergisi’nin bu özel dosyasında iklim krizinin sağlık alanı başta olmak üzere çeşitli başlıklarda etkilerini aktaran yazılara yer verilmiştir.

Summary

  • Global climate crisis presently posing serious threat to all forms of life including humanity is one of the most prominent global problems of our day. This special issue of the journal Community and Physician contains articles addressing the impact of climate crisis on various areas including the health sector.

Anahtar Sözcükler / Keywords

  • TR: iklim krizi, küresel iklim değişikliği, sağlık
    EN: climate crisis, global climate change, health