Yazar
Kayıhan PALA
Prof. Dr., Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD. Öğretim Üyesi (ORCID No: 0000-0002-0983-4904)

Özet

 • İklim krizi, küresel ısınma ile birlikte uzun dönemde gözlenen yağış ve rüzgâr değişimlerini de içeren geniş kapsamlı bir kavramdır ve hem kapitalizmin hem de kalkınmanın çağdaş dinamikleri ile iç içedir. İklim krizi ve sağlık etkisine ilişkin tartışmaların, insan eliyle yaşanan iklim değişikliğine yol açan temel etmenin kapitalist üretim ilişkileri olduğu gerçeği göz ardı edilmeden yapılması gerekir. İklim krizi aşırı sıcaklık, hava kirliliği ve aşırı hava olaylarıyla sağlığı doğrudan; böcek, kene, kemirgenler ile suların ve yiyeceklerin kirlenmesi nedeniyle hastalıkların yayılması yoluyla ise dolaylı olarak etkileyebileceği gibi, açlık ve beslenme sorunlarına yol açarak ve ruh sağlığı sorunlarını artırarak da insanların iyi olma halini olumsuz etkileyebilir. İklim krizinin önemli bir halk sağlığı sorunu olarak yaygın bir şekilde anlaşılmasını sağlamak ve sistem değişikliği için mücadele etmek, iklim değişikliğine karşı hızlandırılmış bir yanıtın verilmesinde etkili olabilir.
  Geliş Tarihi : 29.05.2019
  Kabul Tarihi: 21.07.2019

Summary

 • Climate crisis is a broad concept covering changes in patterns of precipitation and wind over long-term together with global warming, also intermingled with contemporary dynamics of both capitalism and development. Discussions about health eff ects of climate crisis must be conducted without omitting the fact that the major factor leading to climate crisis is capitalist relations of production. Climate crisis may aff ect health directly through extreme temperatures, air pollution and extreme weather events and indirectly through the contamination of water and food by insects and rodents which lead to spread of diseases. It may also have its adverse eff ects on human well-being by causing starvation and malnutrition and aggravating psychological problems. Ensuring that climate crisis is widely understood as a public health problem and struggling for system change can be eff ective in giving an accelerated response to climate change.
  Received : 29.05.2019
  Accepted : 21.07.2019

Anahtar Sözcükler / Keywords

 • TR: iklim krizi, iklim değişikliği, küresel ısınma, kapitalizm, halk sağlığı
  EN: climate crisis, climate change, global warming, capitalism, public health

Geliş Tarihi / Received Date
 • 29.05.2019

Kabul Tarihi / Accepted Date
 • 21.07.2019