Yazar
Toplum ve Hekim Yayın Kurulu


Metin / Text
  • • 1980 Bütçe Yasa tasarısında yer alan 90. madde ile tam süre tazminatlarının yeni katsayı üzerinden değil de 1979 katsayısı üzerinden ödenmesini amaçlıyan girişimler üzerine Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi ve Ankara Tabip Odası Ankara'da çeşitli temaslarda bulunmuş ve Bütçe-Plan Komisyonunun toplantı sırasında Ankara'da hazır bulunarak Komisyon üyeleriyle tek tek görüşmeler yapmıştır. Tüm bu çalışmaların sonucunda; Tam süre tazminatlarının 1980 yılı katsayısı üzerinden ödenmesinin sağlanması başarılmıştır. Böylece tazminatları 25 katsayı üzerinden ödenmesi kesinleştirilmiştir. • Sağlık alanımızda yapılan haksız tayinlerle ilgili olarak Merkez Konseyi ilgili Bakanlıklara ve ilgili 200'ün üzerinde Parlamentere aşağıdaki mektubu göndermiştir. Yapılan haksız tayinlerin durdurulması, yapılmış olanların geri alınması için Birliğimiz Ankara'da her türlü girişimi yapmaya devam etmektedir. Sayın ........................ ANKARA Halk sağlığını, sağlık hizmetini ve hekim haklarını birinci derecede ilgilendiren son derece önemli bir konuyu dikkatlerinize sunmak istiyoruz. Hekimler arasında, hekim dışı sağlık personeli arasında, hizmetle hiç bir ilgisi bulunmayan, hiç bir gerekçesi olmayan, son derece haksız, kamu güvenliğini sarsıcı, çalışanların Devlete güvenini sarsıcı, Yasalara aykırı, keyfi tayin ve nakiller yapılmaktadır. Bu tayin ve nakillere ilişkin örnekleri ekte bilgilerinize sunuyoruz. Görülmektedir ki, uzun yıllarını başarılı çalışmalarla halkın sağlığına atamış hekim idareciler, uzman hekimler ve pratisyen hekimler; sadece siyasal amaçlarla, görevlerinden alınmakta, başka görevlere, başka illere atanmaktadır. Bu hekimlerden bazıları, hastanelerinin, hatta bölgelerinin tek uzman hekimi olarak çalışmaktadır. Bu meslekdaşlarımız, şimdi, görevlerinden ayrılmak, ya da istifa etmekle karşı karşıya bırakılmaktadır. Bu haksız, bu yanlış işlemlerden kim yarar görecektir? Bizce, hiç kimse. Hiç bir Hükümet, hiç bir siyasal parti, bu tür haksız işlemlerden yarar görmez, görmeyecektir, sadece yıpranacaktır, sadece yapılan haksız işlemlerle karşı karşıya kalacaktır. Ama, bu haksız ve yanlış işlemlerden öncelikle halk zarar görecektir. Halk sağlığı zarar görecektir, sağlık hizmeti zarar görecektir. Sonra, kamu güvenliği zarar görecektir. Çalışanların Devlet güveni sarsılacaktır. Aslında, bu işlemlerle bir açıdan Devlet de tahrip edilmektedir. İstenen bu mudur? Elbette, Türk Tabipleri Birliği, bütün gücüyle bu işlemlere karşı çıkacak, bütün gücüyle bu haksızlıklarla mücadele edecektir. Önemli görevlerimizin başında bu gelmektedir. Çünkü, bu haksız ve siyasal amaçlı atamalar hekimlerin Anayasal ve Yasal haklarının açık ihlalidir. Bu işlemlere karşı çıkmanın sizin de göreviniz olduğunu düşünüyoruz. Eğer, halk sağlığını içtenlikle düşünüyorsanız, halkı gerçekten düşünüyorsanız, sizin de bu işlemlerle mücadele etmeniz gerekir. Bir yandan, halkın doktor bulamadığını söylerken, diğer yandan halkın hizmetinde çalışan doktorları, hemşireleri oradan oraya sürmek içtenlikle bağdaşmaz. Sizi, sağlık hizmetlerinde yapılan bu haksız, yanlış, Yasalara, Devletin güvenliğine aykırı tayin ve nakillerle mücadele etmeye çağırıyoruz. Yapılan bu tür tayin ve nakillerin hepsi geriye alınmalıdır. Hiç bir biçimde, bu amaçlı yeni tayin ve nakil yapılmamalıdır. Kamunun güvenliği, çalışanların görev güvenliği, halkın sağlığı ve sağlık hizmeti korunmalıdır. Bu çok önemli konuda, desteğinizi bekler, konunun taşıdığı önemi dikkatinize saygılarımızla sunarız. 31. 1. 980 Merkez Konseyi Adına Başkan Dr. Erdal Atabek TABİP ODALARIMIZCA MERKEZ KONSEYİNE İLETİLEN TAYİN VE NAKİLLER (Not: Aynı il içinde yapılan nakiller ve görev değişiklikleri listeye ilave edilmemiştir.) Dr. Rasim Tuncay: Balıkesir Devlet Hastanesi Başhekimi, Hayati Kimya Mütehassısı iken Edirne'ye tayini yapılmıştır. Rasim Tuncay Akciğer Adenokarsinomu sebebiyle Ankara Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahi Kliniğinde ameliyat olmuş olup halen üç ay raporlu idi. Dr. Sıtkı Şener: Urfa Sağlık ve Sosyal Yardım Müdürü, Urfa Tabip Odası Başkanımız. Bilecik Sağlık Müdür Muavinliğine tayin edilmiştir. Dr. A. Samim Gök: Denizli Devlet Hastanesi Başhekimi, Asabiye Mütehassısı iken Manisa Akıl Hastalıkları Hastanesine, Dr. Hidayet Coşar: Denizli Devlet Hastanesi Başhekim Muavini, Fizik Tedavi Mütehassısı iken, Konya Devlet Hastanesine. Dr. İsmail Gümüş: Denizli Devlet Hastanesi Hariciye Mütehassısı iken, Uşak Devlet Hastanesine. Dr. Kamil Özdemir: Antalya Sağlık Müdürü (Vakaleten) iken Yalvaç Kazası Hükümet Tabipliğine. Dr. Osman Koca: Finike Kazası Hükümet Tabibi iken, Kastamonuya. Dr. Muammer Şirvanoğlu: Manavgat Hükümet Tabibi iken, Kastamonu'ya. Dr. Tahsin Kara: Antalya Merkez Hükümet Tabibi iken, Aksekiye. Dr. Özbil Erkan: Akseki Hükümet Tabibi, Çorum'a. Dr. Didar Sesver: Antalya Devlet Hastanesi Fizik Tedavı Uzmanı iken, rotasyonla Erzurum'a. Dr. Mehmet Cemal Cankat: Sakarya Sağlık Müdürü iken, üç aylık geçici görevle Kars'a. Dr. Makbule Göktaş: Çine Devlet Hastanesi Operatörü iken, Çorlu'ya. Dr. Yalçın Tokgöz: Çine Devlet Hastanesi Başhekimi ve diş hekimliği görevini yaparken, Muş I. No'lu Merkez Sağlık Ocağı tabibliğine. Dr. Ömer Koç: Nazilli Devlet Hastanesi Operatörü iken; Tosya Devlet Hastanesine. Dr. Gülseren Şaylan: Nazilli Devlet Hastanesi Cildiye Mütehassıslığı yaparken, Kastamonu Devlet Hastanesine. Dr. Ahmet Özkul: Söke Devlet Hastanesi Operatörü iken, Nazilli Devlet Hastanesine. Balıkesir Havran Sağlık Merkezinin tek operatörü, başka bir il'e SSK Buca Hastanesi KBB Uzmanı Dr. Oya Tangör ve diğer üç uzman doktor çeşitli illere, tayinleri çıkartılmıştır. Bize ulaşan bilgilere göre; Havran da çalışan operatör ilçenin tek hariciye uzmanıdır. A. Samim Gök, Denizli İlinin ve bölgenin tek asabiye uzmanıdır. Dr. Hidayet Coşar, Denizli İlinin ve Bölgenin tek fizik tedavi uzmanıdır.