Yazar
Alpay AZAP
Prof. Dr., Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD (ORCID No: 0000-0001-5035-055X)

Özet

  • İklim değişikliğinin sağlık üzerine olan etkisi son yılların popüler araştırma konularından biridir. İklim değişikliği ve hava olaylarının sağlık üzerine olan etkilerinin belki de en göze görünür olduğu alan enfeksiyon hastalıklarıdır. İklim değişikliği enfeksiyonların temel belirleyicileri olan mikroorganizma, vektör ve/veya rezervuar, konakçı ve bulaş ortamı üzerinde ciddi etkilere sahiptir. Enfeksiyonların sıklığı ve dağılımı ile iklim değişikliği ve aşırı hava olayları arasındaki ilişkinin yönünü ve derecesini rakamlarla ortaya koyabilen çalışma sayısı azdır. Bazı çalışmalar çelişkili sonuçlar verse de iklim değişikliği nedeniyle pek çok enfeksiyon hastalığının insidansının arttığı, coğrafik dağılımın genişlediği söylenebilir. Bu artış ve değişimden en çok gelişmekte olan ülkeler etkilenmekle birlikte salgınlar tüm dünyayı tehdit edebilir. Gelişmiş ülkeler bunun bilincinde olarak iklim değişikliğini önleme konusunda üzerlerine düşeni yapmak zorundadır. Aksi taktirde dünya hızla yaşam olanakları tükenmekte olan bir gezegen olma yolunda ilerlemeye devam edecektir.


Summary

  • Climate change and its eff ect on human health are among the most popular scientific research topics, nowadays. The most visible eff ects of climate change and extreme weather events may be seen in the field of infectious diseases. Climate change has significant eff ects on the all four determinants of infectious diseases; microbes, vectors and/or reservoirs, host, and environment. However, the number of the studies that reval the direction and the degree of the association between infections and climate change is not many. Although there are some confl icting results it can be stated that climate change cause an increase in the incidence of infections and make them more widespread. As an outcome of climate change, increase in infectious diseases mostly threaten the underdeveloped countries. On the other hand epidemics can easily cross the borders and reach to wealthy countries. Although they are not aff ected as much as underdeveloped countries, wealthy countries are obliged to take the responsibility in preventing climate change. Otherwise, the world will rapidly continue to progress towards becoming a planet that is inconvenient for life.

Anahtar Sözcükler / Keywords

  • TR: iklim değişikliği, enfeksiyon hastalıkları, aşırı hava olayı
    EN: climate change, infectious diseases, extreme atmospheric events

Geliş Tarihi / Received Date
  • 03.02.2020

Kabul Tarihi / Accepted Date
  • 17.02.2020