Yazar
Özgür GÜRBÜZ
Gazeteci, enerji analisti (ORCID No: 0000-0003-1773-795X)

Anahtar Sözcükler / Keywords

  • TR: iklim değişikliği, iklim krizi, enerji, Türkiye
    EN: climate change, climate crisis, energy, Turkey

Geliş Tarihi / Received Date
  • 19.03.2019

Kabul Tarihi / Accepted Date
  • 23.07.2019