Yazar
Korkut BORATAV
Prof. Dr., Emekli Öğretim Üyesi (ORCID No:0000-0002-6187-8971)

Anahtar Sözcükler / Keywords

  • TR: 2019, dünya, Türkiye, ekonomi, sınıf , IMF
    EN: 2019, world, Turkey, economy, class , IMF

Geliş Tarihi / Received Date
  • 26.01.2020

Kabul Tarihi / Accepted Date
  • 08.02.2020