Yazar
Şafak TANER
Prof. Dr., Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD. (ORCID No: 0000-0003-4189-4699)

Yazar
Meltem ÇİÇEKLİOĞLU
Prof. Dr. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD. (ORCID No: 0000-0002-7059-7573)

Özet

  • Toplum ve Hekim Dergisi’nin bu sayıdaki dosya konusu, 21. Ata Soyer Halk Sağlığı Güz Okulu ‘nun 2017 yılında gerçekleştirilen “Sağlıkta Ayrımcılık ve Ötekileştirme” temasıdır. Dosya kapsamında ayrımcılığın sosyal, kamusal hizmetler, emek süreçleri, toplumsal cinsiyet, sağlık hizmetleri ve halk sağlığı alanlarında oluşum mekanizmaları ve sonuçları dokuz farklı makale kapsamında değerlendirilmiştir.

Summary

  • The subject this issue of journal of Toplum ve Hekim is “Discrimination and Othering in Health” which was the topic of 21. Ata Soyer Public Health Fall School in 2017. The formation mechanisms of discrimination and its results in social, public services, labor processes, gender, health services and public health are evaluated by nine articles in the content of this issue.

Anahtar Sözcükler / Keywords

  • EN: discrimination, othering, public health
    TR: ayrımcılık, ötekileştirme, halk sağlığı