Yazar
Cengiz KILIÇ
Prof. Dr., Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri AD. (ORCID No: 0000-0002-9270-8625)

Özet

  • Toplum taramaları ruhsal hastalıkların tüm ülkelerde çok yaygın olduğunu, birçok hastanın sağlık hizmetine ulaşamadığını göstermektedir. Ülkemizde ulusal ölçekli ilk ve tek psikiyatrik epidemiyoloji çalışması olan “Türkiye Ruh Sağlığı Profili” çalışmasında saptanan ruhsal hastalık oranı % 17.2’dir. Yardım için başvuran hastaların önemli bir kısmına ise ya tanı konamamakta ya da etkili tedavi verilememektedir. Bu nedenlerle toplumda tedavi edilmemiş ruhsal hastalıkları olan çok sayıda kişi vardır. Ruhsal hastalıklar sık görülmelerine ek olarak ciddi yetiyitimine neden olurlar. Ruhsal hastalıkların yaygınlığının saptanması ve ilişkili faktörlerin belirlenmesi, tedavi ihtiyacının saptanması, ruh sağlığı hizmetlerinin planlanabilmesi için atılacak ilk adımdır. “Türkiye Ruh Sağlığı Profili” çalışmasının yapılmasından bu yana 20 yılı aşkın zaman geçmiş, bu sürede Türkiye’nin hem sağlık sisteminde hem de sosyal ve demografik yapısında önemli değişimler olmuştur. Ruhsal hastalıkların yaygınlığı ve ilişkili faktörlerle ilgili güncel bilgileri bilimsel açıdan güvenilir yöntemle saptayacak araştırmalara ihtiyaç vardır. Bu yazıda bu konuda yapılanlar ve yapılması gerekenlerle ilgili görüşlerim özetlenmiştir.

Summary

  • Abstract: Community surveys in many countries show that mental illnesses are very common and that few receive adequate treatment. “Mental Health Profile of Turkey”, which was the first and only national-scale psychiatric survey in Turkey, found the current prevalence of any mental disorder to be 17.2%. A significant proportion of patients seeking help cannot be diagnosed, or cannot be adequately treated. For these reasons, there are many people in the community with untreated mental illnesses. Mental disorders are common, receive inadequate treatment, and cause severe disability. Examining the prevalence and related factors of mental disorders is the first step for determining the need for treatment and planning of mental health services. More than 20 years have passed since the “Mental Health Profile of Turkey” was conducted. Several changes occurred in both the health care system as well as the social and demographic structure of the country in those 20 years. There is a need to determine the prevalence of mental disorders and related factors, using scientific and reliable methods. In this paper, I will summarize the developments in this field, as well as what lies ahead.

Anahtar Sözcükler / Keywords

  • TR: ruh sağlığı, epidemiyoloji, yaygınlık, CIDI, ruh sağlığı profili Current Status of Prevalence of Psychiatric Disorders and Their Treatment in Turkey
    EN: epidemiology, mental health, prevalence, CIDI, mental health profile

Geliş Tarihi / Received Date
  • 25.04.2020

Kabul Tarihi / Accepted Date
  • 05.05.2020