Yazar
Zerrin OĞLAĞU
Serbest Hekim, TİHV Gönüllü Hekimi (ORCID No: 0000-0002-4279-8378)

Yazar
Şahika YÜKSEL
Prof. Dr., Emekli Öğretim Üyesi, Serbest Hekim (ORCID No: 0000-0001-5398-3344)

Özet

  • İnsan eliyle gerçekleşen kitlesel şiddet olayları ve intihar bombalarının sıklığı dünya üzerinde giderek artmaktadır. Bu yazıda 2015 yılı itibariyle Suruç’ta yaşanan canlı bomba saldırısı ile başlayan; Ankara Garı ile devam eden ve 2016 yılı içerisinde de hız kesmeyen kitlesel şiddet olayları ardından kurulan “Psikososyal Dayanışma Ağı” (PSDA) adlı oluşumun amacı, yapılanması ve İstanbul’daki faaliyetleri ile çalışma sürecinde yaşanan zorluklar ve bu süreçten alınan dersler sunulacaktır.

Summary

  • The frequency of human made incidents of mass violence and suicide bombings is increasing all around the world. In this text, the aim, the structure and the activities in Istanbul of the organization called “Psychosocial Solidarity Network” which was founded after the incidents of mass violence starting at year 2015 with the suicide bombing that took place in Suruç, followed by the one in Ankara Train Station and kept on without slowing down in year 2016, and the diff iculties faced during the process of working and the lessons that are drawn out of this process are going to be presented.

Anahtar Sözcükler / Keywords

  • TR: psikososyal, dayanışma, kitlesel şiddet, psikoterapi
    EN: psychosocial, solidarity, mass violence, psychotherapy

Geliş Tarihi / Received Date
  • 03.12.2019

Kabul Tarihi / Accepted Date
  • 27.03.2020