Yazar
Cem KAPTANOĞLU
Prof. Dr., Serbest Psikiyatr Psikoterapist (ORCID No: 0000-0002-2593-7794)

Özet

  • Zorla kaybedilen insanlar için kullandığımız “kayıp” teriminin, yas literatürüne özgül “kayıp” (loss) kavramından farklılıkları olduğunu belirtmek gerekir. Zorla kaybedilen kişinin, öldüğünü bildiğimiz, gittiğini deneyimlediğimiz bir kişiden, özellikle “geri gelmemek üzere gitmek” anlamında farklı bir konumu vardır. Zorla kaybedilen, ne olduğu, nerede olduğu yani akıbeti bilinmeyen bir kişinin, “geri gelmemek üzere gittiğinden” kimse tamamen emin olamaz. Bu nedenle, “gözden/ortadan kaybedilenler” in yakınları yaslarını tamamlayamazlar çünkü onların gerçekliği değerlendirme yetileri “gözden kaybedilme” nin ölmek veya geri gelmemek üzere gitmekle aynı anlama gelmediğini söyler ve bunda tamamen haklıdır.  

Summary

  • It should be noted that the term “loss” that we use for people who are forcibly disappeared diff ers from the concept of loss specific to the mourning literature. The person who has been forcibly disappeared has a diff erent position from a person we know he’s died and experience that he’s gone, especially in the sense of “will never return”. No one can be completely sure that a person who has been forcibly disappeared, whose fate is unknown whether will come back or never return. Therefore, relatives of the disappeared can not complete their mourning because their abilty to test reality says that: “Disappearance not the same as dying or not to come back” and is completely right in this.

Anahtar Sözcükler / Keywords

  • TR: zorla kaybedilme, yas, Cumartesi Anneleri
    EN: orcibly disappeared, mourning, Saturday Mothers

Geliş Tarihi / Received Date
  • 10.12.2019

Kabul Tarihi / Accepted Date
  • 25.03.2020