Yazar
Toplum ve Hekim Yayın Kurulu


Metin / Text
  • Bilindiği üzere her yıl tabip odalarımızca 14 Mart'la başlayan haftada kutlanan sağlık haftaları son üç yılda bilimsel çalışmaların bir ilde toplanarak merkezi bir çalışma halini almasının da eklenmesiyle yeni boyutlara ulaştı. Sağlık Kurultayı 78 Ankara Tabip Odamızca hazırlanarak Ankara'da, Sağlık Kurultayı 79 İzmir Tabip Odamızca hazırlanarak İzmir' de bir hafta süren etkinlikler şeklinde geçirildi. Bu yıl Sağlık Kurultayı 80'inde düzenleme görevi İstanbul Tabip Odamıza verilmişti. 14-21 Mart tarihleri arasında giderek bu konuda gelişimini ispatlayan, kapsamlı ve sağlık hizmetlerimiz açısından can alıcı noktaların konu olarak ele alındığı geniş bir çalışma perspektifi içinde kutlandı. Her yıl düzenlenen 14 Mart'lar Birliğimize yeni deneyimler kazandırmakta ve hafta boyunca çalışmalarda eksikliklerden giderek arınarak başarılı, ürün verici, merkezi bir çalışma örneği ortaya koymaktadır. Bu çalışmaların giderek kamuoyunun daha da dikkatini çekmesi ve üyelerimizin daha geniş boyutlarıyla katılımı, yapılan bilimsel çalışmaların değerlendirilmesi ve kitlelere maledilmesi açısından önem kazanmakta. Özellikle basın'ın bundan böyle bu çalışmalara daha fazla önem vererek, yayınlarında yer vermesini bekliyoruz. Biz bu yazımızda; 14 Mart çalışmaları konusunda nelerin yapıldığını vermeye çalışacağız. Yapılan açık oturumların, raporların ve serbest bildirilerin metinlerini ise zaman zaman Dergimizde yayınlayacağız.. Sağlık Kurultayı 80, 14 Mart saat 10'da İstanbul Belediye MecIisi Salonunda Düzenleme Kurulu Adına Dr. Şakir Derkut'un Saygı Duruşu çağrısından sonra İstanbul Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Coşkun Özdemir'in konuşması ile açıldı. Daha sonra; İstanbul Valisi Nevzat Ayaz, Belediye Başkanı Aytekin Kotil, İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Güngör Ertem, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bülent Berkarda, Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yılmaz Manisalı, Türk Tabipleri Birliği Başkanı Dr. Erdal Atabek, DİSK Genel Başkan Vekili Kemal Nebioğlu, Sağlık emekçileri adına Nazım Öztürk, Tıp öğrencileri adına Turgay Özdemir birer konuşma yaptılar. Bu yıl ünlü bilim adamı İbni Sina'nın 1000. doğum yıldönümü idi. Bu nedenle Dr. Atila Ongan bugünün anlamına bir konuşma yaptı. Daha sonra meslekte elli yılını dolduran 23 hekim ve dişhekimi mesIekdaşımıza «ONUR PLAKETLERİ» verildi. 14 Mart akşamı Atatürk Kültür Merkezi'nde hekim sanatçıların resim, minyatür, fotoğraf, süsleme sanatı ve karikatürlerinin yer aldığı «KARMA SERGİ» açıldı. Bu sergi hafta boyunca büyük ilgi gördü. 15 Mart Cumartesi saat 10'da «Sağlık Alanında Dışabağımlılık» paneli ile ikinci gün çalışmalarına geçildi. Dr. Erdal Atabek'in yönettiği panale Doç. Dr. Esat Eşkazan, Dr. Şakir Derkut, Doç. Dr. Ataman Tangör ve Ec. Ayla Köktuğ katıldılar. Sağlık alanında dışabağımlılık üzerine yaptığı konuşmaları özet metin halinde Dergimizde yayınlamaya çalışacağız. Öğleden sonra sunulan bildirilerle çalışmalara devam edildi. 16 Mart Pazar günü Doç. Dr. Gencay Gürsoy'un yönettiği, Dr. Erdal Atabek, Doç. Dr. Yakut Sencer, TMMOB adına Mahmut Tuncay, Marmara Belediyeler Birliği adına Bülent Yardımcı DİSK Eğitim Dairesi Müdürü Faruk Pekin'in katıldığı «Halk Sağlığı ve çevresel Etmenler» paneli yapıldı. Çevre sorunu, bu sorunun sosyo-ekonomik temelleri, sorunun çözümüne yönelik önerilerin verildiği bu panelden sonra serbest bildirilerle çalışmalar devam etti. Akşam hekim sanatçıların katıldığı Klasiık Türk Müziği Konseri yapıldı. Üçüncü Panel 17 Mart Pazartesi günü yapıldı. Dr. Tarık Ziya Ekinci'nin yönetiminde, Dr. Uğur Cilasun, Dr. Nejat Yazıcıoğlu, Dr. Fikret Pamir, Prof. Dr. Uğur Derman, DPT uzmanı Tevfik Çavdar'ın katıldığı panelde «Türkiye'de Sağlık Örgütlenmesi» konusu incelendi. Sendikalaşma konusunda sunulan raporlardan sonra serbest bildirilere geçildi. Sağlık personelinin sendikalaşma hakkı üzerine önemli açılımlar getiren raporları, Toplum ve Hekim'de özel sayı halinde yayınlayacağız. Akşam Zeynep Kamil Kültür Merkezi'nde Timur Selçuk, Melike Demirağ ve Ruhi Su'nun katıldığı müzik şöleni yapıldı. Sağlık Kurultayı bundan sonraki çalışmalarına çeşitli medikal konularda düzenlediği Mesleki Gelişme Kursları ve okullarda yapılan sağlık eğitim konferansları ile devam etti. Kurultay çalışmaları 21 Mart'ta yapılan sağlık dayanışma gecesi ile sona erdi. Hafta boyunca çeşitli konularda 54 serbest bildiri verildi. Ayrıca 3 gün süren İstanbul Tabip Odası Bülteni Kurultay 80, Özel Günlük gazete yayınlandı. Kurultay programını içeren 6 ayrı program broşürüne ilave olarak, yapılacak çalışmaların kısa birer özetini içeren bir kitap yayınlandı. Toplum ve Hekim Sağlık Kurultayı 80'i ortaya koyan başta «Düzenleme Kurulu olmak üzere emeği geçen tüm çalışanlara, ortaya koydukları bu çalışmadan dolayı tebrik eder ...