Yazar
Banu BÜLBÜL
Psikolog (ORCID No: 0000-0001-9140-9220)

Yazar
R. Neslihan RUGANCI
Psikolog Dr., Klinik Psikolog (ORCID No: 0000-0001-6400-106X)

Özet

  • Bu yazının temel amacı, Yas’a ilişkin Psikanalitik açıklamalara, Kohut’un Psikanalitik Kendilik Psikololojisi ve Öznelliklerarası Psikanalitik yaklaşımlarını bütünleyerek, sosyo-politik bağlamın yas tutamamaya etkisini melankoliden öte, öfke ve saldırganlık dinamikleriyle ele almaktır. Kaybı kaçınılmaz bir travma hâline getiren toplumsal dinamiklere ve engellenenin, yok sayılanın toplumun ruhsallığına etkisine değinerek, onarım imkânları üzerine düşünmeyi hedefl emekteyiz.

Summary

  • The main purpose of this manuscript is to investigate the eff ect of socio-political context on mourning emphasizing the dynamics of aggression and rage, more than melancholia, through integrating the perspectives of Kohut’s Psychoanalytic Self Psychology and Intersubjective Psychoanalysis to the Psychoanalytic explanations of Mourning. We mainly focus on social dynamics which transforms the Grief into Trauma and the impact of which was/is disavowed, retrained and deterred during the mourning process on the Psychology of Society and discuss the possibilities to restore this impact.

Anahtar Sözcükler / Keywords

  • TR: yas, kayıp, travma, öfke, psikanalitik kendilik psikolojisi
    EN: mourning, grief, trauma, rage, psychoanalytic self psychology

Geliş Tarihi / Received Date
  • 06.05.2020

Kabul Tarihi / Accepted Date
  • 05.06.2020